Zakład Systemów Szkoleniowych

Podstawowym zadaniem Zakładu Systemów Szkoleniowych jest prowadzenie prac studyjnych,badawczych i wdrożeniowych związanych z opracowaniem i doskonaleniem

Zakład Systemów Szkoleniowych

Zakład Systemów Szkoleniowych

Podstawowym zadaniem Zakładu Systemów Szkoleniowych jest prowadzenie prac studyjnych,badawczych i wdrożeniowych związnych z opracowaniem i doskonaleniem:

 • systemów dowodzenia lotnictwem i obroną powietrzną
 • systemów szkoleniowych z zastosowaniem technik E-learningu
 • systemów symulacyjnych z zastosowaniem technik wirtualnej rzeczywistości (VR) i poszerzonej rzeczywistości (AR)
 • stacjonarnych i powietrznych systemów obserwacyjnych i systemów ochrony infrastruktury krytycznej
 • prób w locie z wykorzystaniem „Latającego Laboratorium” – samolotu SONEX LL – SP YWL

Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez Zakład to:

 • Identyfikacja i weryfikacja modeli dynamiki obiektów wykorzystywanych w symulacji
 • Opracowanie multimedialnych (E-learningowych) systemów szkoleniowych z zakresu eksploatacji statków powietrznych i przeciwlotniczych zestawów rakietowych
 • Opracowanie symulatorów w technologii wirtualnej do szkolenia personelu obsługującego statki powietrzne i przeciwlotnicze zestawy rakietowe
 • Opracowanie masztowych (stacjonarnych) i powietrznych systemów obserwacji
 • Badania w locie nowoopracowanych systemów pokładowych i wyposażenia specjalnego statków powietrznych
 • Prowadzenie prac związanych z osiąganiem interoperacyjności systemów rozpoznania powietrznego zgodnie z architekturą NIIA (NATO ISR Interoperability Architecture)

KONTAKT

Kierownik Zakładu: ppłk dr inż. Przemysław MĄDRZYCKI
tel. 261 85 13 51
e-mail: przemyslaw.madrzycki@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

rzetelnafirma ITWL

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl