Budownictwo drogowe i lotniskowe oraz badanie materiałów budowlanych
 • Zarejestruj
♦ Budownictwo Drogowe i Lotniskowe oraz Badanie Materiałów Budowlanych ♦

 

    Zakład Lotniskowy wykonuje następujące usługi w zakresie budownictwa drogowego i lotniskowego:

 • konsultacje technologiczne podczas robót budowlanych,
 • wydawanie ekspertyz na temat stanu technicznego konstrukcji drogowych i lotniskowych, a także przyczyn występowania uszkodzeń,
 • badania diagnostyczne odbiorczych i eksploatacyjnych nawierzchni drogowych i lotniskowych (nośność, równość, inwentaryzacja itd.),
 • wydawanie orzeczeń o przydatności stosowania materiałów budowlanych do stosowania na lotniskach wojskowych, m. in. dla środków do hydrofobizacji, odladzających, cementów, materiałów naprawkowych, farb, elementów systemów odwodnieniowych, geotekstylii itd.
 • badania laboratoryjne oraz polowe podczas prowadzenia robót budowlanych,
 • opiniowanie projektów, receptur oraz sposobu realizacji robót budowlanych,
 • badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa drogowo-lotniskowego.
 • Badania materiałów drogowo-lotniskowych
 • Kontrola jakości stosowanych materiałów budowlanych

 

z 24 oferta 1 z 24 oferta 2 z 24 oferta 3

Badania materiałów drogowo-lotniskowych

Kontrola jakości stosowanych materiałówanych  budowlanych

Nadzór technologiczny przy budowie nawierzchni drogowych i lotniskowych

 

 

 

 

Nadzór technologiczny przy budowie nawierzchni drogowych i lotniskowych

 

KONTAKT    

Kierownik Zakładu - dr inż. Mariusz Wesołowski
tel. 022 851 424
e-mail: mariusz.wesolowski@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności