Jednostka Certyfikująca Wyroby
 • Zarejestruj
♦  Jednostka Certyfikująca Wyroby ♦

 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW) działa zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 „Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby procesy i usługi”.

 pdfCertyfikat Akredytacji AC021.pdf

 pdfCertyfikat Akredytacji OiB.pdf

 

JCW ITWL posiada następujące akredytację:

• Akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w zakresie:

 • produktów naftowych - certyfikat akredytacji AC021, wydany w 1995 roku
 • biokomponentów - certyfikat akredytacji AC021, rozszerzenie wydane w 2004 roku

Szczegółowy zakres akredytacji JCW jest dostępny na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji.

 • Upoważnienie Ministra Gospodarki do prowadzenia procesu certyfikacji biokomponentów zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (dz. U. z dnia 25 września 2006 r. z późniejszymi zmianami), wydane w 2004 roku.
 • Akredytacja Ministra Obrony Narodowej (OiB) – certyfikat Nr 6/MON/2014 w zakresie wyrzutni rakiet przeciwlotniczych i imitatorów celów powietrznych i ich komponentów (Grupa 4) oraz materiałów pędnych i smarów do zastosowań wojskowych (Grupa 13).


NASZA MISJA


Poprzez niezależną weryfikację oraz certyfikację wyrobów będących w naszym zakresie akredytacji, dbamy o interesy naszych klientów i użytkowników tych wyrobów.

JCW, w ramach swoich działań, prowadzi realizację następujących programów certyfikacji:

 • Program certyfikacji materiałów pędnych i smarów - PRC01, wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, typ programu „5”
 • Program certyfikacji biokomponentów - PRC02, wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r., w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. z dnia 22.09.2015, poz. 1489).
 • Program certyfikacji wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa - PRC04, wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, typ programu „5”,
 • Program certyfikacji wyrobów na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa PRC05, wg PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01, typ programu „1b”.

Typ programu certyfikacji wyrobów „5” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (ocena systemu zarządzania, wnioskodawcy oraz badania próbki wyrobu),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzję dotyczącą certyfikacji (udzielenie, utrzymanie, rozszerzenie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie),
 • Wydanie certyfikatu zgodności,
 • Nadzór nad udzieloną certyfikacją.

Typ programu certyfikacji wyrobów „1b” obejmuje:

 • Wyrób (określenie dokumentu normatywnego, pobranie próbki, złożenie wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Określenie właściwości (badania próbki, ocena dokumentacji technicznej),
 • Przegląd (ocena dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację wyrobu),
 • Decyzja dotycząca udzielenia certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu zgodności dla partii wyrobu.

Typ programu certyfikacji wyrobów wg Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2015 r., w sprawie wydawania certyfikatów jakości biokomponentów przez akredytowane jednostki certyfikujące (Dz. U. z dnia 22.09.2015, poz. 1489):

 • Wybór dokumentu normatywnego,
 • Złożenie wniosku o certyfikację,
 • Pobranie próbki w zakładzie produkcyjnym wnioskodawcy,
 • Ocenę warunków organizacyjnych - technicznych w zakładzie produkcyjnym wnioskodawcy,
 • Przegląd dokumentacji kompletnego wniosku o certyfikację biokomponentu,
 • Podjęcie decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu certyfikacji,
 • Wydanie certyfikatu jakości biokomponentu,
 • Nadzór nad udzieloną certyfikacją.

Jednostka Certyfikująca Wyroby zapewnia swoim Klientom:

 • obiektywną, niezależną ocenę,
 • poufność informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia procesu certyfikacji,
 • równy dostęp do usług dla wszystkich interesownych stron,
 • kompleksowość usługi poprzez możliwość korzystania z usług akredytowanych laboratoriów badawczych ITWL.

Certyfikacja materiałów pędnych i smarów (mps)

Informacja o wydanych certyfikatach zgodności mps - dostępna na żądanie w JCW ITWL.

Certyfikacja OiB

Informacja o wydanych certyfikatach zgodności OiB - dostępna na żądanie w JCW ITWL.

Certyfikacja biokomponentów

Informacja o wydanych certyfikatach jakości biokomponentów - dostępna na żądanie w JCW ITWL.Formularze w wersji do edycji przesyłane są pocztą e-mail.

KONTAKT    

Kierownik Jednostki Certyfikującej - mgr inż. Adrian Rurak
tel. 26 185 14 35, faks 26 185 13 00
e-mail: adrian.rurak@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów