Działalność normalizacyjna
 • Zarejestruj
♦ Działalność normalizacyjna ♦

      Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych prowadzi działalność normalizacyjną w ramach Ośrodka Informacji Naukowej. ITWL współpracuje w ww. zakresie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym i Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji.

 

Instytut wykonuje następujące zadania normalizacyjne:

 

 • prowadzenie Sekretariatów: Podkomitetu Nr 6 ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego oraz Podkomitetu Nr 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów;
 • inicjowanie nowych tematów normalizacyjnych do programu prac normalizacyjnych MON na okres 3 lat i 1 roku;
 • opracowywanie projektów norm obronnych i polskich norm dot. obronności i bezpieczeństwa kraju, wprowadzanie zmian do tych norm, ocena aktualności, poziomu i stanu stosowania norm obronnych;
 • konsultacje dot. działalności normalizacyjnej.

 

     ITWL opracowuje kilkanaście tematów normalizacyjnych rocznie oraz wykonuje kilkaset wypożyczeń dokumentów normalizacyjnych w skali roku. Zasoby normalizacyjne ITWL obejmują ok. 3000 dokumentów w postaci Polskich Norm (PN), Norm Obronnych (NO), dokumentów standaryzacyjnych NATO (STANAG, AAP, AQAP i innych), norm międzynarodowych (ISO, IEC, ASTM i in.), norm europejskich (EN) oraz wojskowych norm amerykańskich (MIL).

KONTAKT    

Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej - mgr inż. Krzysztof BUBRZYK
tel. 261 851 362
e-mail: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności