Próby w locie statków powietrznych
 • Zarejestruj
♦ Próby w Locie Statków Powietrznych ♦

 

    Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych posiada możliwość prowadzenia prób w locie samolotów i śmigłowców cywilnych według obowiązujących europejskich przepisów CS-VLA, CS-VLR, CS-23, CS-25, CS-27, CS-29 oraz odpowiadających im przepisów FAR i JAR.

Koszty podstawowe związane z realizacją prób (z pominięciem kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji) zamieszczone zostały w załączniku w postaci pliku pdf.

    Propozycje realizacji prób wraz z podaniem typu i podstawowych danych o statku powietrznym należy zgłaszać do Kierownika Zakładu Samolotów i Śmigłowców ITWL. Termin realizacji prób zostanie uzgodniony telefonicznie po przygotowaniu i zatwierdzeniu przez Urząd Lotnictwa Cywilnego dokumentacji do prób.

Opłaty za loty próbne:

Załączniki:
Pobierz plik (oplaty.pdf)Opłaty za loty próbne

 

 

KONTAKT    

Kierownik Zakładu - dr inż. dr inż. Mirosław NOWAKOWSKI
tel. 022 685 21 01,
e-mail: miroslaw.nowakowski@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności