Usługi poligraficzne
 • Zarejestruj
♦ Usługi Poligraficzne ♦

 

    z 62Pracownia Poligraficzna Ośrodka Informacji Naukowej ITWL dysponuje możliwościami wykonywania:

 • przygotowywania do druku dostarczonych materiałów na nośnikach elektronicznych (łamanie tekstu w programie Word i Ventura, grafika komputerowa);
 • drukowanie wydawnictw zwartych oraz druków akcydensowych: reklamowych, okolicznościowych (np. wizytówki, zaproszenia, foldery, programy imprez itp.);
 • opraw introligatorskich kartonowych szytych drutem;
 • kserokopii i wydruków komputerowych czarno-białych oraz kolorowych (kserokopie do formatu A-3, wydruki do formatu A-0);
 • usług fotograficznych w technice cyfrowej (zdjęcia i odbitki);
 • nagrywania i przegrywania na płyty CDROM i DVD;
 • filmowania i montażu krótkometrażowych filmów dokumentalnych.

 

KONTAKT    

Kierownik Ośrodka Informacji Naukowej - mgr inż. Krzysztof BUBRZYK
tel. 261 851 362
e-mail: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl

Kierownik Sekcji Poligraficznej - Krystyna MROZOWSKA
tel. 261 851 662
email: krystyna.mrozowska@itwl.pl
wydawniczy@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności