Pracownia integracji Systemów Satelitarnych
 • Zarejestruj

 

Pracownia integracji systemów GPS i CSARZ-14b

 


Pracownia integracji systemów GPS i CSAR

Podstawowym zadaniem pracowni, jako technicznego elementu Głównego Wojskowego Punktu Kontaktowego systemu GPS jest:

 •     Serwisowanie odbiorników wojskowych (zakres określony z producentem);
 •     Zabudowa odbiorników wojskowych na pokładach jednostek naziemnych i statków powietrznych (integracja z systemami pokładowymi);
 •     Badania okresowe odbiorników cywilnych i wojskowych systemu GPS;
 •     Opracowanie, badania i analizy nowych technik wykorzystania systemu GPS wersji cywilnych i wojskowych;
 •     Opracowywanie, badanie i analizy nowych aplikacji systemów GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, CSAR/SAR;
 •     Opracowanie i analiza systemów zarządzanie przydziałem kodów identyfikacyjnych bikonów;
 •     Opracowania w zakresie organizacji i współdziałania systemów ratowniczych cywilnych i wojskowych;
 •     Programowanie bikonów COSPAS-SARSAT;
 •     Badanie bikonów CSAR, COSPAS-SARSAT;
 •     Integracja bikonów z systemami pokładowymi statków powietrznych;
 •     Integracja systemów poszukiwawczych z systemami pokładowymi;
 •     Serwisowanie bikonów.

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SULKOWSKI
tel. 22 685 13 16
e-mail: jaroslaw.sulkowski@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności