Pracownia Systemów Ochrony Wsłanej
 • Zarejestruj

 

Pracownia zintegrowanych systemów ochrony własnejZ-14b

 


Pracownia zintegrowanych systemów ochrony własnej

Pracownia w ramach swojej działalności zajmuje się:

 •     Systemami wykrywania, obserwacji i śledzenia w paśmie 3e-4 do 4e-7 m;
 •     Analizą, opracowaniem nowych i badaniem eksploatowanych / wdrażanych systemów ochrony biernej i aktywnej statków powietrznych;
 •     Analizą, opracowaniem nowych i badaniem stosowanych algorytmów przeciwdziałania środkom rażenia;
 •     Optymalizacją pracy pasywnych środków ochrony własnej.

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: dr inż. Jarosław SULKOWSKI
tel. 22 685 19 47
e-mail: jaroslaw.sulkowski@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności