Pracownia Badań Nieniszczących
 • Zarejestruj

 

Pracownia Badań NieniszczącychZ-31b

 

Pracownia Badań Nieniszczących działa w strukturach Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych

Zakres dziłalności Pracowni obejmuje:

 • Opracowywanie procedur, instrukcji badań, technologie kontroli
 • Wykonywanie badań technologicznych i eksploatacyjnych
 • Możliwość kontroli stanu technicznego różnych elementów konstrukcyjnych
 • Możliwość prowadzenia nadzoru eksploatacyjnego

Pracownia posiada certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących III i II stopnia BINDT, DGZfP i UDT – CERT

Stosowane metody badawcze:

 • magnetyczno-proszkowa
 • prądowirowa
 • ultradźwiękowa
 • penetrcyjna
 • shearography
 • akustyczna
 • wizualna
 • d-sight

 

 

 

 

KONTAKT

Kierownik pracowni: Piotr Synaszko

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności