Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych
 • Zarejestruj

 

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych
Z-31b

 

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych została utworzona w Zakładzie Zdatności do Lotu Statków Powietrznych w 2013 r. Pracownia kierowana jest przez dr. inż. Michała Sałacińskiego.
Prowadzone w zakładzie prace zarówno badawcze jak i naukowe są realizowane na potrzeby nie tylko wojska ale również przemysłu.

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych realizuje:
• Prace naukowo-badawcze:
• Projektowanie i opracowywanie technologii oraz wykonywanie napraw metalowych struktur z zastosowaniem kompozytów i klejenia;
• Projektowanie, opracowywanie technologii oraz wykonywanie napraw struktur kompozytowych;
• Projektowanie i opracowywanie technologii wytwarzania kompozytowych konstrukcji lotniczych;
• Badania właściwości fizycznych sklein, materiałów kompozytowych i hybrydowych kompozyt/metal (DMA);
• Numeryczne obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji kompozytowych;
• Prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania i technologii kompozytów
• Działalność projektową w obszarze prac konstrukcyjnych i naukowo-badawczych w zakresie struktur kompozytowych;
• Prace związane z wdrażaniem wyników prac do przemysłu.

W ramach współpracy WZL-1 S.A. oraz ITWL z merytorycznym prowadzeniem prac organizacyjnych przez Pracownię Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych powstało konsorcjum KOMPO-TECH.
• Autoklawy do wytwarzania struktur kompozytowych;
• Nowoczesny sprzęt do innych metod wytwarzania struktur kompozytowych (Heatcon, RTM)
• Nowoczesne oprogramowanie do projektowania konstrukcyjnego i technologicznego, oraz wspierania technologii;
• W pełni funkcjonalny ciąg produkcyjny – od magazynowania materiałów w niskich temperaturach po obróbkę końcową wyrobów.


Najważniejsze osiągnięcia pracowni:
• opracowanie technologii wklejania łożysk samolotu TS-11 Iskra;
• opracowanie technologii naprawy klapki górnego wlotu powietrza do silnika RD-33 samolotu MiG-29 (nagroda 1 miejsce w konkursie SIMP);
• opracowanie technologii naprawy i naprawa obramowania węża hermetyzacji samolotu Su-22;
• Opracowanie technologii i wykonanie naprawy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych samolotu PZL-130 TCII;
• Opracowanie technologii i wykonanie naprawy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych samolotu C-130 „Hercules”

Pracownia prowadzi szkolenia w zakresie struktur kompozytowych.

Zespół pracowni posiada liczne certyfikaty w zakresie badania i wytwarzania struktur kompozytowych z wykorzystaniem różnych technologii.

 

1.Projektowanie i opracowywanie technologii wytwarzania kompozytowych konstrukcji lotniczych

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

 

2.Projektowanie, opracowywanie technologii oraz wykonywanie napraw struktur kompozytowych

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

 

3.Projektowanie i opracowywanie technologii oraz wykonywanie napraw metalowych struktur z zastosowaniem kompozytów i klejenia

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

 

4.Badania właściwości fizycznych sklein, materiałów kompozytowych i hybrydowych kompozyt/metal

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

 

5.Numeryczne obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji kompozytowych

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

 

6. Prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania i technologii kompozytów

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

KONTAKT

Kierownik pracowni: dr. inż. Michał Sałaciński
tel. 22 685 16 52
e-mail: michal.salacinski@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności