Pracownia Inżynierii Oprogramowania
 • Zarejestruj

 

Pracownia Inżynierii OprogramowaniaZ-32b

 

 

Pracownia Inżynierii Oprogramowania specjalizuje się w wytwarzaniu i administracji systemów bazodanowych związanych z eksploatacją Statków Powietrznych, ich zespołów, agregatów oraz sprzętu do ich obsługi.
Struktura pracowni składa się z mniejszych zespołów, które ze sobą ściśle współpracują. Zespoły te dzielą się na analityków, programistów oraz personelu techniczno-szkoleniowego.
Głównym produktem Pracowni Inżynierii Oprogramowania jest System Informatyczny do ewidencji i oceny procesu eksploatacji wszystkich Statków Powietrznych (SP) będących na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych – SAMANTA (więcej informacji).


Zadania Pracowni Inżynierii Oprogramowania: 

 • administracja SI SAMANTA - wsparcie w zakresie użytkowania, poprawiania i aktualizacji danych dotyczących modułów wchodzących w skład systemu
 • tworzenie nowych rozwiązań oraz modułów wspomagających eksploatację statków powietrznych, sprzętu obsługowego, sprzętu naziemnego oraz wyszkolenia personelu
 • prowadzenie szkoleń z obsługi systemu

 

Plan rozwoju Pracowni Inżynierii Oprogramowania:

Aktualnie zespół Pracowni Inżynierii Oprogramowania opracowuje nowe podsystemy takie jak:

 • system wsparcia procesu eksploatacji Bezzałogowych Statków Powietrznych
 • system diagnostyki tribologicznej statków powietrznych Lotnictwa Sił Zbrojnych SP zgodnego ze standardami NATO oraz programem Joint Oil Analysis Program (JOAP)
 • rozbudowanie modułu szkoleń użytkowników systemu
 • budowanie natywnej aplikacji mobilnej na potrzeby służby technicznej dla urządzeń mobilnych / na urządzenia mobilne na bazie systemu Android.
 • dostosowanie systemu SAMANTA do potrzeb Wojsk Lądowych oraz Marynarki Wojennej RP
 • system zarządzania sprawnością urządzeń obrony przeciwlotniczej

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL
tel. 261 85 11 32
fax. 261 85 14 32
e-mail: mariusz.zieja@itwl.pl

 

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności