PRODUKTY
 • Zarejestruj

 

System Informatyczny SAMANTA
samanta logo

 

 

System Informatyczny SAMANTA wersja Online to zbiór modułów wsparcia eksploatacji Statków Powietrznych (SP) będących na wyposażeniu Polskich Sił Zbrojnych.
SI SAMANTA umożliwia analizę bieżącą i okresową procesów eksploatacji SP w zakresie niezawodności i bezpieczeństwa lotów techniki lotniczej, stanów eksploatacyjnych SP oraz zarządzania zasobami ich pracy. System ten gromadzi, przetwarza i przesyła dane eksploatacyjne dotyczące zarówno każdego SP, jego zespołów, agregatów jak również narzędzi i urządzeń lotniskowych, zaistniałych braków części, wyszkolenia personelu SIL.

 

samanta

 

System informatyczny Samanta gromadzi i przetwarza m.in. następujące dane:
• prace, resursy statków powietrznych, ich zespołów i agregatów
• codzienne stany eksploatacyjne
• przyczyny i skutki uszkodzeń
• realizacja lotów, obsług, remontów czy biuletynów
• planowanie eksploatacji
• migracji SP, ich zespołów i agregatów pomiędzy jednostkami wojskowymi (firmami)

Samanta umożliwia przeprowadzenie wielu analiz procesu eksploatacji SP, a w szczególności:
• kompleksową ocenę oraz prognozy niezawodności i bezpieczeństwa SP (dla dowolnego przedziału czasu)
• ocenę stanu eksploatacyjnego i zasobów resursowych poszczególnych elementów SP
• ocenę stopnia realizacji oraz efektów modernizacji SP
• ocenę wpływów poszczególnych elementów SP na jego niezawodność i bezpieczeństwo


System Samanta wersja online jest opracowany w nowej technologii. Działa on jako aplikacja webowa (www) dostępna w wojskowej sieci komputerowej Milwan. Dla zakładów remontowo-produkcyjnych(Gospodarki Narodowej - GN) został utworzony oddzielny moduł z synchronizacją codzienną.


Nowa wersja systemu umożliwia dalszą jego rozbudowę oraz współpracę z innymi systemami informatycznymi.
Opracowano i wdrożono dodatkowe moduły:
• AKP, NOSP, RWOR, Przyrządy (Metrologia)
• Centralny Rejestr Narzędzi
• Ewidencja Wyszkolenia Specjalistycznego
• Sprawozdanie o stanie, obrocie i potrzebach tśm.
• Samanta OPL


Aktualnie trwają prace nad kolejnymi modułami:
• Moduł Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP)
• Tribologia

 

 

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu: płk dr hab. inż. Mariusz ZIEJA, prof. ITWL
tel. 261 85 11 32
fax. 261 85 14 32
e-mail: mariusz.zieja@itwl.pl

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności