Działalność normalizacyjna
 • Zarejestruj

 

DZIAŁALNOŚĆ NORMALIZACYJNA ZAKŁADU MATERIAŁOW PĘDNYCH I SMARÓWZ-55b

 

W Zakładzie MPS prowadzony jest sekretariat Podkomitetu 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów. Podkomitet jest częścią KT 176 ds. Techniki Wojskowej i Zaopatrzenia. Przewodniczącym KT 176 i PK 7 jest dr inż. Wojciech Dzięgielewski. Zakład uczestniczy w pracach normalizacyjnych, które obejmują opracowywanie norm obronnych z zakresu mps, prac analityczno-badawczych z zakresu mps, nowelizowanie norm obronnych i wprowadzenie przeglądów aktualności norm obronnych.
Pracownicy Zakładu MPS są autorami ok. 110 norm obronnych.
Tylko w 2013 roku opracowano następujące prace analityczno-badawcze:

 1. AB 11/7/98 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie paliw pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP .
 2. AB 11/7/99 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących techniki i zaopatrzenia w materiały pędne i smary pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP.
 3. AB 12/7/70 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie olejów smarowych (O), pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP .
 4. AB 12/7/71 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie smarów (G) i produktów specjalnych (S), pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP.
 5. AB 12/7/72 Analiza dokumentów normalizacyjnych NATO dotyczących materiałów pędnych i smarów w zakresie cieczy hydraulicznych (H) i środków konserwujących (C), pod kątem możliwości ich wdrożenia w dokumentach Sił Zbrojnych RP.
  Pracownicy Zakładu MPS uczestniczą także w pracach normalizacyjnych w KT 222 ds. Przetworów Naftowych i Cieczy Eksploatacyjnych.

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu - dr inż. Jarosław SARNECKI
tel./fax. 22 685 10 55
tel. 22 427 35 18
e-mail: jaroslaw.sarnecki@itwl.pl

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności