Projekty badawcze - w realizacji
 • Zarejestruj

 

PROJEKTY BADAWCZE W REALIZACJI ZAKŁADU MATERIAŁOW PĘDNYCH I SMARÓWZ-55b

 

Projekty badawcze krajowe:

Rok 2014

 

 1. Laboratoryjne stanowisko hamowniane do badań miniaturowego turbinowego silnika lotniczego do badań procesu spalania paliw lotniczych nowej generacji.
  Kierownik projektu: dr inż. Bartosz Gawron

 2. Badania nad technologią wytwarzania biodegradowalnych środków smarowych o zwiększonej odporności na utlenianie i polepszonych właściwościach niskotemperaturowych.
  kierownik projektu: dr inż. Tomasz Gołębiowski

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu - dr inż. Jarosław SARNECKI
tel./fax. 22 685 10 55
tel. 22 427 35 18
e-mail: jaroslaw.sarnecki@itwl.pl

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności