Wdrożenia i patenty
 • Zarejestruj

 

WDROŻENIA I PATENTY ZAKŁADU MATERIAŁOW PĘDNYCH I SMARÓWZ-55b

 

Uzyskane patenty:

 

 • Urządzenie do uzdatniania paliw
 • Smar uniwersalny do techniki wojskowej oraz sposób jego wytwarzania
 • Smar lotniczy wielofunkcyjny oraz sposób otrzymywania smaru lotniczego wielofunkcyjnego
 • Smar przekładniowy
 • Smar uszczelniający grafitowany
 • Biodegradowalny smar wielofunkcyjny
 • Olej hydrauliczny
 • Olej przekładniowy
 • Biodegradowalny środek do smarowania zwrotnic i rozjazdów trakcji szynowych
 • Środek ekologiczny uodparniający drewno na procesy gnilne i wpływy atmosferyczne
 • Środek do usuwania zabrudzeń, a zwłaszcza wosków, z powierzchni materiałów
 • Wielofunkcyjny środek konserwacyjny


Wdrożenia:

 

 • Wdrożenie do eksploatacji w Marynarce Wojennej paliwa okrętowego kod NATO F-75.
 • Opracowanie technologii produkcji paliwa F-34 opartego na bazach krajowych producentów paliw do turbinowych silników lotniczych.
 • Wdrożenie systemu monitorowania i zwalczania skażeń mikrobiologicznych paliw w Marynarce Wojennej RP.
 • Współudział w opracowaniu technologii produkcji oraz zasad eksploatacji w warunkach krajowych dodatków zapobiegających krystalizacji wody w paliwach lotniczych o kodzie NATO S-748 i S-1745.
 • Współudział we wdrożeniu jednolitego paliwa pola walki.

 

KONTAKT

Kierownik Zakładu - dr inż. Jarosław SARNECKI
tel./fax. 22 685 10 55
tel. 22 427 35 18
e-mail: jaroslaw.sarnecki@itwl.pl

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów

Polityka prywatności