Pracownia Badań Nieniszczących

Pracownia Badań Nieniszczących działa w strukturach Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych

Zakres dziłalności Pracowni obejmuje:

 • Opracowywanie procedur, instrukcji badań, technologie kontroli
 • Wykonywanie badań technologicznych i eksploatacyjnych
 • Możliwość kontroli stanu technicznego różnych elementów konstrukcyjnych
 • Możliwość prowadzenia nadzoru eksploatacyjnego

Pracownia posiada certyfikaty kompetencji w badaniach nieniszczących III i II stopnia BINDT, DGZfP i UDT – CERT

Stosowane metody badawcze:

 • magnetyczno-proszkowa
 • prądowirowa
 • ultradźwiękowa
 • penetrcyjna
 • shearography
 • akustyczna
 • wizualna
 • d-sight

KONTAKT

Kierownik pracowni: Piotr Synaszko

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl