Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych została utworzona w Zakładzie Zdatności do Lotu Statków Powietrznych w 2013 r. Pracownia kierowana jest przez mgr inż. Paweł Orzechowskiego.
Prowadzone w zakładzie prace zarówno badawcze jak i naukowe są realizowane na potrzeby nie tylko wojska ale również przemysłu.

Pracownia Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych realizuje:
• Prace naukowo-badawcze:
• Projektowanie i opracowywanie technologii oraz wykonywanie napraw metalowych struktur z zastosowaniem kompozytów i klejenia;
• Projektowanie, opracowywanie technologii oraz wykonywanie napraw struktur kompozytowych;
• Projektowanie i opracowywanie technologii wytwarzania kompozytowych konstrukcji lotniczych;
• Badania właściwości fizycznych sklein, materiałów kompozytowych i hybrydowych kompozyt/metal (DMA);
• Numeryczne obliczenia wytrzymałościowe konstrukcji kompozytowych;
• Prowadzenie szkoleń w zakresie projektowania i technologii kompozytów
• Działalność projektową w obszarze prac konstrukcyjnych i naukowo-badawczych w zakresie struktur kompozytowych;
• Prace związane z wdrażaniem wyników prac do przemysłu.

W ramach współpracy WZL-1 S.A. oraz ITWL z merytorycznym prowadzeniem prac organizacyjnych przez Pracownię Lotniczych Konstrukcji Kompozytowych powstało konsorcjum KOMPO-TECH.
• Autoklawy do wytwarzania struktur kompozytowych;
• Nowoczesny sprzęt do innych metod wytwarzania struktur kompozytowych (Heatcon, RTM)
• Nowoczesne oprogramowanie do projektowania konstrukcyjnego i technologicznego, oraz wspierania technologii;
• W pełni funkcjonalny ciąg produkcyjny – od magazynowania materiałów w niskich temperaturach po obróbkę końcową wyrobów.

 

Najważniejsze osiągnięcia pracowni:
• opracowanie technologii wklejania łożysk samolotu TS-11 Iskra;
• opracowanie technologii naprawy klapki górnego wlotu powietrza do silnika RD-33 samolotu MiG-29 (nagroda 1 miejsce w konkursie SIMP);
• opracowanie technologii naprawy i naprawa obramowania węża hermetyzacji samolotu Su-22;
• Opracowanie technologii i wykonanie naprawy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych samolotu PZL-130 TCII;
• Opracowanie technologii i wykonanie naprawy z wykorzystaniem materiałów kompozytowych samolotu C-130 „Hercules”

Pracownia prowadzi szkolenia w zakresie struktur kompozytowych.

Zespół pracowni posiada liczne certyfikaty w zakresie badania i wytwarzania struktur kompozytowych z wykorzystaniem różnych technologii.

KONTAKT

Kierownik pracowni: mgr inż. Paweł ORZECHOWSKI
tel. 261 851 359
e-mail: pawel.orzechowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
poczta@itwl.pl