Laboratory For Armamanet & Military Equipment

The laboratory is accredited in the field of Defense and Security by the Ministry of National Defense.

CONTACT

Chief of the Laboratory: D.Sc. Eng. Wiesław BULER
tel. 022 685 13 14
e-mail: wieslaw.buler@itwl.pl

Contact

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Company data

VAT ID: PL5250007282

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Na skróty