Laboratory of Pressuer Measurements

Laboratory of Pressuer Measurements is accredited by the Polish Center for Accreditation in the field of calibration of pressure measuring instruments. In addition, the Laboratory holds the certificate for testing of pressure gauges, pressure measurements in closed tanks and leak testing.

Laboratorium działa w wewnętrznym systemie zarządzania jakością zgodnym z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110 i normą ISO 9001

 

Laboratorium jest akredytowane w zakresie wzorcowania następujących typów ciśnieniomierzy:

  • control and utility spring,
  • dead weight-piston,
  • anerooid barometers,
  • electronic
  • pressure transmitters,
  • tire pressure gauges.

The laboratory performs calibration:

  • Control and measurement devices for checking on-board pilot and navigational instruments;
  • Altimeters, speedometers, machometers and variometers.

CONTACT

Chief of Laboratory:M.Sc. Eng. Tadeusz KWIATKOWSKI
tel: 261 85 16 04
fax: 261 85 16 46
e-mail:tadeusz.kwiatkowski@itwl.pl

Quality Manager: M. Sc. Eng. Dariusz WASIAK
tel: 261 85 16 04
fax: 261 85 16 46
email: dariusz.wasiak@itwl.pl

Contact

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Company data

VAT ID: PL5250007282

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Na skróty