Aktualności
 • Zarejestruj

000Na tegorocznych 117. Międzynarodowych Targach Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu, w dniach 27.04.-8.05., ITWL zaprezentował na stoisku Pawilonu Polskiego dwa rozwiązania. Dzięki doskonałemu przygotowaniu materiałów wystawowych oraz bezpośredniemu kontaktowi z jurorami, a także komunikacji w j. francuskim, prezentacja tych rozwiązań okazała się bardzo udana.

Czytaj więcej: ITWL wyróżniony na Targach CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL 2018 w Paryżu

logotypy 2Ponad 15,5 mln.zł. trafi do ITWL na utworzenie laboratoriów Krajowego Ośrodka Badawczego Inteligentnych Materiałów Kompozytowych. Pomysłodawcą i twórcą idei jest dr inż. Jarosław Sulkowski - Z-ca Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń. Wsparcie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W nowych laboratoriach prowadzone będą badania nad innowacyjnymi materiałami dla przemysłu lotniczego oraz sektorów wysokiej technologii. Fundusze przyznane zostały decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Kolejne miliony z unijnej puli pomogą w tworzeniu zaplecza badawczo-rozwojowego w sumie mazowieckich instytucji naukowych. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w sumie 88,8 mln.zł. dofinansowania zainwestowane zostanie w realizację pięciu projektów.  Dzięki funduszom unijnym powstaną specjalistyczne laboratoria do prowadzenia badań odpowiadających potrzebom gospodarki.

Zwiększanie innowacyjności i konkurencyjności województwa wymaga inwestycji w zaplecze badawczo-rozwojowe. Dlatego fundusze z programu regionalnego wspierają tworzenie i rozwój specjalistycznych laboratoriów do prowadzenia prac badawczych nad rozwiązaniami odpowiadającymi potrzebom przedsiębiorców, ale też samych mieszkańców. W tym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował o dofinansowaniu pięciu projektów instytucji naukowych. Będą to inwestycje Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych oraz Politechniki Warszawskiej. Konkurs zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Instytucje naukowe działające na Mazowszu realizują już, dzięki środkom RPO WM 2014-2020, dziewięć projektów dotyczących zaplecza badawczo-rozwojowego, a ich dofinansowanie przekracza 234 mln. zł.
Rozstrzygnięcie drugiego konkursu w tym zakresie to aż 88,8 mln. zł. na kolejne pięć inwestycji wspierających opracowywanie i testowanie innowacyjnych rozwiązań - powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor MJWPU.
Instytut Kolejnictwa zainwestuje 4,7 mln. zł. unijnego dofinansowania w zakup nowoczesnego sprzętu do realizacji prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa transportu szynowego. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych przeznaczy 24,7 mln. zł. na doposażenie Centrum Grafenu i Innowacyjnych Nanotechnologii, którego prace znajdą zastosowanie w biomedycynie, elektronice, fotonice, czy energetyce. Politechnika Warszawska otrzyma natomiast ponad 43 mln zł dofinansowania dwóch projektów. Fundusze unijne pomogą w utworzeniu Centrum Naukowych Analiz Geoprzestrzennych, Obliczeń Satelitarnych wraz z laboratoriami służącymi do testowania i certyfikacji produktów. Kolejna inwestycja uczelni obejmie stworzenie terenowego poligonu doświadczalno-wdrożeniowego na terenie lotniska w Sierakowie w powiecie przasnyskim. Będzie to przestrzeń do realizacji prac z zakresu systemów bezzałogowych, lotnictwa czy też nowoczesnych technologii materiałowych."

źródło: www.funduszedlamazowsza.eu

Uroczstość 25 lecia PLP 1024x905W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyła się uroczystość 25-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego. Obchody, w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018, objął Patronatem Honorowym  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Patronami medialnymi byli: RAPORT WTO, Telewizja internetowa PRESS.WARSZAWA i Telewizja Internetowa INTERWIZJA. Uroczystość odbyła się  24 marca 2018 roku.

W uroczystości wzięli udział m.in.: Senator Jarosław Rusiecki - przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu RP, Poseł Michał Jach – przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP, Marszałek Senior, Poseł na Sejm RP Kornel Morawiecki, płk dypl. Mirosław Kucharski - reprezentujący Sztab Generalny Wojska Polskiego, Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Janusz Dobrzański –Wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Gen. Leon Komornicki - przewodniczący Komitetu Przemysłowego Stowarzyszenia Euroatlantyckiego, pierwsza polska pilotka latająca na bojowym samolocie ponaddźwiękowym Mig-29 por. pil. Katarzyna Tomiak-Siemieniewicz, działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, prezesi przedsiębiorstw i firm, dyrektorzy instytutów, prezesi i działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń,oraz dziennikarze.

Gości powitał Koordynator PLP prof. nadzw. dr hab. Paweł Soroka, przedstawiając jednocześnie dokonania Polskiego Lobby Przemysłowego w okresie 25 lat jego istnienia. Po nim głos zabrał prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik – dyrektor ITWL, który przedstawił działalność, dokonania, a także możliwości i aspiracje Instytutu.

Następnie rozpoczęła się najważniejsza część uroczystych obchodów 25-lecia PLP, którą było wręczenie po raz szósty Wyróżnień Honorowych Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae” (Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu). Posiedzenie Kapituły Honorowego Wyróżnienia odbyło się 5 marca 2018 r. w składzie: prof. dr inż. Tadeusz Gałązka - przewodniczący, gen. dyw. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Modrzewski, prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik, mgr Kazimierz Łasiewicki, mgr inż. Jerzy Horodecki i mgr inż. Edmund Misterski – sekretarz. Wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 1. Krzysztofowi A. Borowiakowi - autorowi wielu wdrożonych projektów innowacyjnych urządzeń technicznych oraz zasłużonemu na rzecz politechnizacji polskiej młodzieży, którego kandydaturę zgłosiło Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan z Gniezna i Redakcja "Przemiany na Szlaku Piastowskim".
 2. Prof. nadzw. dr hab. inż. Tomaszowi Babulowi - Dyrektorowi Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich-SIMP.
 3. Inż. Zygmuntowi Dębińskiemu – wieloletniemu Dyrektorowi ds. inwestycji, nieruchomości i infrastruktury w PIT-RADWAR, technologowi urządzeń radiolokacyjnych, którego kandydaturę zgłosił Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego.
 4. Mgr inż. Januszowi Dobrzańskiemu - wiceprezesowi SIMP, długoletniemu dyrektorowi Łańcuckiej Fabryki Śrub, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
 5. Dr inż. Andrzejowi Kilianowi - Prezesowi Zarządu Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, którego kandydaturę zgłosiła Rada Budowy Okrętów.
 6. Mieczysławowi Kwiatkowskiemu – mistrzowi w zawodach budowlanych i produkcji drzewnej, założycielowi Branżowych Cechów Rzemieślniczych i współzałożycielowi Związku Pracodawców Klastry Polskie, którego kandydaturę zgłosił       Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw.
 7. Ewie Mańkiewicz- Cudny - Prezes FSNT NOT i redaktor naczelnej „Przeglądu Technicznego, której kandydaturę zgłosił Zarząd FSNT NOT.
 8. Inż. Piotrowi Sadowskiemu - konstruktorowi śmigłowców w WSK Świdnik S.A., członkowi Rady Dialogu Społecznego, przewodniczącemu Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Inżynierów i Techników, którego kandydaturę zgłosił Zarząd Krajowy ZZIiT.
 9. Mgr Elżbiecie Wawrzynkiewicz - Prezes Zarządu, Dyrektor Generalnej Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu, której kandydaturę zgłosiła Krajowa Branża Pracowników Przemysłu Obronnego Forum Związków Zawodowych i Związek Zawodowy Sektora Obronnego.
 10. Prof. Andrzejowi Żylukowi - Zastępcy dyrektora Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ds. naukowych, którego kandydaturę zgłosiło Towarzystwo Polskich Inżynierów Lotnictwa SIMP.

W dalszej części programu uroczystości 25-lecia Polskiego Lobby Przemysłowego przedstawiono następujące prezentacje:

Prof. Paweł Soroka - Raporty i programy opracowane przez ekspertów PLP i Konserwatorium „O lepszą Polskę”;

- Stanisław Leśniak i Krzysztof Mroczkowski - Rozwój polskiego przemysłu. Kluczowe wyzwania integralnej reindustrializacji;

- Angelika Jarosławska - Działalność PLP na rzecz polskiego lotnictwa wojskowego i polskiego przemysłu lotniczego;

- Kmdr dr inż. Bohdan Pac - PLP na rzecz modernizacji i rozwoju Marynarki Wojennej RP oraz odbudowy przemysłu stoczniowego. Ponadto odbyła się promocja kolejnego rocznika Polskiego Lobby Przemysłowego, zawierającego w I części jego opinie, stanowiska i ekspertyzy z 2017 i początku 2018 roku,a w II części – ukazującego wybrane działania i dokonania PLP w okresie 25 lat jego istnienia.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości Janusz Dobrzański – Wiceprezes Zarządu Głównego SIMP wręczył grupie działaczy i ekspertów Polskiego Lobby Przemysłowego Honorowe Odznaki Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.

W drugiej części odbyła się spotkanie towarzyskie przy szwedzkim stole, w trakcie którego wymieniano poglądy i dyskutowano na temat dotychczasowej działalności Polskiego Lobby Przemysłowego.

 Angelika Jarosławska, dr Krzysztof Pająk

materiał wideo z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=oUlavlLZe0o&t=1023s

 

1ITWL oraz Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. przekazała do Urzędu Lotnictwa Cywilnego dwa bezzałogowe statki powietrzne do celów szkoleniowych. Instytut reprezentował Dyrektor ITWL prof.dr hab. inż. Ryszard Szczepanik. Przekazanie sprzętu odbyło się w siedzibie ULC 22 marca 2018r.

Dyrektorowi towarzyszył Kierownik pracowni BSP mgr inż. Wojciech Lorenc oraz techn. Jeremi Janicki.

W ramach współpracy szkoleniowej, do ULC trafił bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania Atrax oraz obserwacyjny, bezzałogowy statek powietrzny klasy mini - NeoX. Tym samym stworzono personelowi urzędu możliwość pogłębiania wiedzy na temat systemów bezzałogowych. Przekazanie sprzętu jest pierwszym krokiem w programie szkoleniowym personelu ULC.

Przekazanie BSP do ULCPrzekazanie BSP do ULC

www.parp.gov.plDyrektor ITWL prof.dr hab.inż Ryszard Szczepanik w towarzystwie przedstawiciela zespołu konstrukcyjnego BSP Atrax inż. Krzysztofa Figura odebrał wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2017. Uroczystą galę rozpoczął przemówieniem Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin. Ceremonia odbyła się 1 marca 2018r. w auli Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej.

Konkurs zorgranizowany został przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości i Narodowe Centrub Badań i Rozwoju.

Bezzałogowy Statek Powietrzny Atrax uzyskał pierwsze wyróżnienie w kategorii "Produkt przyszłości jednostki naukowej", co oprócz przywilejów związanych z promocją rozwiązania przez PARP oraz NCBiR, upoważnia Instytut m.in. do posługiwania się znakiem i hasłem "Polski Produkt Przyszłości 2017", a także do aplikowania o grant na rozwój, promowanie lub umiędzynarodowienie produktu w wysokości 25.000 zł.

Do XX edycji Konkursu Polski Produkt Przyszłości wpłynęła rekordowa liczba 111 wniosków konkursowych, w tym wysoko innowacyjne wyroby i technologie opracowane przez inżynierów pracujących zarówno indywidualnie jak i w konsorcjach naukowo-biznesowych.

Podczas otwarcia gali Wicepremier Jarosław Gowin powiedział:

- Polska gospodarka potrzebuje innowacji, bo tylko w ten sposób zwiększy swoją konkurencyjność. Z roku na rok nowoczesne technologie, w coraz większym zakresie, stają się częścią otaczającej nas rzeczywistości. Projekty, które otrzymały nagrodę Polskich Produktów Przyszłości, jeszcze do niedawna pozostawały w sferze wyobraźni naukowców. Dziś nabrały realnego kształtu, są wizytówką możliwości polskiej nauki i potencjału naszej przedsiębiorczości. Zwycięskie projekty, najlepsze z najlepszych, pozwalają z optymizmem spoglądać na przyszłość polskich innowacji.

Do uczestników konkursu list gratulacyjny wysłał Premier Rządu RP Mateusz Morawiecki:

- Dwudziestoletnia historia konkursu pokazuje, że mimo ryzyka, jakie towarzyszy wdrażaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, polscy inżynierowie, naukowcy i przedsiębiorcy potrafią odnosić sukcesy rynkowe. Innowacyjność jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Konkurs wpisuje się w działania promujące dobrze pojęty patriotyzm gospodarczy. Dla odbiorców nagrodzonych projektów to jednoznaczna rekomendacja, że wśród nawet najbogatszej oferty warto wybrać Polski Produkt Przyszłości. Wszystkim nam, życzę kolejnych innowacyjnych projektów, które przysłużą się rozwojowi gospodarczemu naszej Ojczyzny.

Wyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWLWyróżnienie dla ITWL

Kapituła jubileuszowej edycji konkursu – w skład której weszli przedstawiciele najważniejszych instytucji w kraju – przyznała nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: produkt przyszłości jednostki naukowej, produkt przyszłości przedsiębiorcy oraz rozwiązanie stworzone we współpracy jednostki naukowej i przedsiębiorcy.

- Polskie innowacje i technologie to lokomotywa napędowa dla naszej gospodarki. Dlatego tak ważne jest, aby ich autorzy mieli środowisko do rozwoju swoich projektów. Rodzime produkty i usługi w dziedzinie nowych technologii wyróżnia przede wszystkim wysoka jakość. Ten właśnie wyznacznik sprawia, że polskie firmy nie tylko z sukcesem działają na rynkach krajowych i zagranicznych, lecz również budują świadomość silnych polskich marek w obszarze innowacji – podkreślała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

 LAUREACI XX EDYCJI KONKURSU PPP

Produkt przyszłości jednostki naukowej

NAGRODA: „IntraLine-IOERT”, Narodowe Centrum Badań Jądrowych

WYRÓŻNIENIE: „Bezzałogowy statek powietrzny pionowego startu i lądowania ATRAX”,  Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych

WYRÓŻNIENIE: „Maszyna zagregowana z ciągnikiem rolniczym do zbierania i zwijania materiału drzewnego pozostałego po ścince gałęzi, odrostów drzew i krzewów, jako biomasy na cele energetyczne”, Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

WYRÓŻNIENIE: „Hydrogenerator do mikroelektrowni wodnej”, Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Politechniki Świętokrzyskiej

Produkt przyszłości wspólny jednostki naukowej i przedsiębiorcy

 NAGRODA: „Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne

W kategorii tej nie przyznano wyróżnień.

 Produkt przyszłości przedsiębiorcy

NAGRODA: „Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”, Triggo S.A.

WYRÓŻNIENIE: „Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”, Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE: „Wysokooczyszczony żelujący 1-3,1-4 beta-glukan pochodzący z owsa, otrzymany 
w procesie biorafinacji umożliwiającej pozyskanie produktów o wysokiej wartości dodanej”, Beta Bio Technology Sp. z o.o.

WYRÓŻNIENIE: „Instalacja gazowa STAG 500 DIS do pojazdów z bezpośrednim wtryskiem paliwa”,
AC S.A.

WYRÓŻNIENIE: „Urządzenie i metoda badania próchnicy wtórnej przy zastosowaniu technologii NLDS 
nieliniowej spektroskopii dielektrycznej”, Numed Sp. z o.o.

NAGRODY SPECJALNE

Nagroda specjalna za produkt w obszarze ekoinnowacji: "Technologia zagospodarowania popiołów lotnych łącznie z odpadami komunalnymi i przemysłowymi w produkcji kruszyw lekkich dla budownictwa”, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego i NTI Sp. z o.o. Nowoczesne Techniki Instalacyjne

Nagroda specjalna za produkt zgłoszony przez młodego i innowacyjnego przedsiębiorcę: „Teemothy - symulator echokardiografii przezprzełykowej do trenowania lekarzy specjalistów”, Medical Simulation Technologies Sp. z o.o.

Nagroda specjalna Ministra Przedsiębiorczości i Technologii: „Robot społeczny EMYS do nauki języków obcych dla dzieci w wieku 3-7”, FLASH Robotics

Nagroda specjalna Urzędu Patentowego RP: „Triggo - polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilności”, Triggo S.A.

- Bardzo cieszymy się, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju mogło wystąpić w roli współorganizatora jubileuszowej edycji konkursu na Polski Produkt Przyszłości. To dla nas ważne wyróżnienie, bo jako NCBR od ponad dekady wspieramy polskie innowacje. Nasz cel to zacieśnianie współpracy świata nauki i biznesu, bo dzięki niej mogą powstawać przełomowe i jednocześnie rentowne projekty, które realnie przyczynią się do poprawy jakości życia Polaków – powiedział prof. Maciej Chorowski, Dyrektor NCBR.

- Chcę podziękować ponad 300 ekspertom z różnych dziedzin techniki, którzy wspierali nas na przestrzeni tych 20-lat w procesie oceny ponad 900 projektów oraz brali udział w pracach Kapituły. To ich zaangażowaniu i profesjonalizmowi zawdzięczamy wysoki poziom merytoryczny konkursu - dodała Patrycja Klarecka, Prezes PARP.

Laureaci konkursu, oprócz prawa do posługiwania się w korespondencji i w promocji znakiem oraz hasłem: Polski Produkt Przyszłości, mają możliwość uzyskania grantu na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie produktu. Zwycięzcy mogą starać się o grant 100 tys. zł, wyróżnieni o grant w wysokości 25 tys. zł.

Jubileuszowa edycja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: www.parp.gov.pl

zdjęcia: www.parp.gov.pl, inż. Michał Mazur - ITWL

Link do artykułu na stronie PARP: http://www.parp.gov.pl/zwyciezcy-konkursu-polski-produkt-przyszlosci

Seminarium plakatZakład Systemów Szkoleniowych Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wraz z Wydziałem Lotnictwa WSOSP zorganizował Seminarium Naukowe nt.: „Nowoczesne technologie informatyczne i multimedialne wykorzystywane w szkoleniu”. Spotkanie odbyło się 30 stycznia 2018 roku w dęblińskiej szkole.

Czytaj więcej: SEMINARIUM ITWL i WSOSP

DSC 3793Zespół badawczy z ITWL odebrał z rąk Podsekretarza Stanu w MON, dr. Dominika Smyrgały oraz Szefa BBN Pawła Solocha Nagrodę III stopnia w V konkursie na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności objętego honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wręczenie nagród odbyło się 6 grudnia 2017r. w sali konferencyjnej Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej: III miejsce za pracę naukową lub rozwojową

7 EREA Board Members 20171129 redDoroczna uroczystość Stowarzyszenia EREA miała miejsce w hotelu The Hotel dnia 29 listopada br. w Brukseli. Bezpośrednio przed uroczystością odbyło się spotkanie w formie okrągłego stołu członków Zarządu EREA z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Po formalnym otwarciu dorocznej uroczystości EREA przez obecnego Prezesa EREA Pana Bruno Sainjon (ONERA) przemówienie wygłosił pan Kurt Vandenberghe Dyrektor ds. Polityki Rozwoju i Koordynacji w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej. Po przemówieniu miała miejsce prezentacja przez autorów trzech najlepszych artykułów w corocznym konkursie na najlepszą publikację EREA.

Czytaj więcej: Dyrektor ITWL na spokaniach EREA

Wyróżnienia dla ITWL na Targach

 002

Na tegorocznej 69. edycji Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2017 w Norymberdze, w dniach 2-5.listopada, zaprezentowanych zostało aż 850 wynalazków z 31 krajów i rozmaitych branż. Targi IENA mocno pielęgnują swe partnerstwa zarówno krajowe jak i zagraniczne. W tym roku krajem partnerskim Targów IENA była Malezja, która wniosła również do ich realizacji swój potencjał innowacyjny. Dla wielu obecnych na Targach wynalazców, konstruktorów i osób kreatywnych są one inspiracją, a towarzyszy im zawsze wiele fachowych wykładów i seminariów.

Prezentacja ITWL na stoisku polskim, zarządzanym przez Agencję Promocyjną INVENTOR Sp. z o.o. objęła dwa rozwiązania. Pierwsze z nich – wzór użytkowy pt. „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, nr zgłoszenia W.124888, Twórcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba – zostało uroczyście wyróżnione nagrodą specjalną organizatorów Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST i Targów „Technomart” w Tajpej (Tajwan). Drugie rozwiązanie – wynalazek pt. „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem” nr zgłoszenia w UPRP P.414277, Twórcy: Artur Kurnyta, Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski uzyskało srebrny medal Targów IENA.

Rozwiązania prezentował na Targach Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, który w imieniu Instytutu odebrał również przyznane wyróżnienia.

IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach

IMG 3817Kolejna, XXV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wspominana będzie jako pasmo sukcesów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Instytut wyróżniony został prestiżową nagrodą Defender, którą komisja konkursowa przyznała za System Odrzutowych Celów Powietrznych Jet-2, eksponowany podczas targów wraz z Naziemną Stacją Kontroli oraz wyrzutnią. System jest efektem współpracy ITWL z firmą MSP Marcin Szender, Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Powstanie systemu sfinansowane zostało ze środków NCBiR - projekt Odrzutowe Cele Powietrzne z programowaną trasą lotu DOBR/0065/R/ID1/2012/03.

Czytaj więcej: MSPO 2017

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów