ZAKŁADY

W skład ITWL wchodzą zakłady naukowo-badawcze, w ramach których działają wyspecjalizowane laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji i Ministerstwo Obrony Narodowej

Zakład 43
ZAKŁAD

AWIONIKI

Rrozwiązywanie problemów awioniki samolotów i śmigłowców eksploatowanych przez lotnictwo

Image
ZAKŁAD

UZBROJENIA LOTNICZEGO

Opracowywanie, modernizowanie i badanie uzbrojenia lotniczego

Image
ZAKŁAD

LOTNISKOWY

Wspieranie działalności służb lotniskowych

ZAKŁAD INTEGRACJI SYSTEMÓW C4ISR
ZAKŁAD

INTEGRACJI SYSTEMÓW C4ISR

Integracja i obsługa systemów C4ISR


Image
ZAKŁAD

ZDATNOŚCI DO LOTU STATKÓW POWIETRZNYCH

Wspomaganie eksploatacji wojskowych statków powietrznych

Image
ZAKŁAD

INFORMATYCZNEGO WSPARCIA LOGISTYKI

Projektowanie, wdrażanie i administracja systemów informatycznych (SI) wsparcia eksploatacji, logistyki i procesu szkolenia

Image
ZAKŁAD

SAMOLOTÓW I ŚMIGŁOWCÓW

Badanie statków powietrznych i urządzeń techniki wojskowej dla potrzeb ich eksploatacji


Image
ZAKŁAD

MATERIAŁÓW PĘDNYCH I SMARÓW

Specjalizuje się w dziedzinie techniki lotniczej, naziemnej i morskiej, poszukując nowych rozwiązań w zakresie zastosowań paliw, substancji smarowych i specjalnych, oraz budowy i eksploatacji urządzeń do ich dystrybucji i przechowywania

Image
ZAKŁAD

KOMPOZYTOWYCH KONSTRUKCJI LOTNICZYCH

Opracowywanie systemów bezzałogowych statków powietrznych wraz z towarzyszącymi podsystemami, projektowanie i konstruowanie nowych struktur statków powietrznych oraz opracowywanie, produkcja i badanie kompozytów

Laboratoria

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl