Oferta Współpracy

Strategia rozwoju Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest skierowana na zwiększanie potencjału badawczego poprzez nawiązanie współpracy z partnerami krajowymi, europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

Strategia rozwoju Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych jest skierowana na zwiększanie potencjału badawczego poprzez nawiązanie współpracy z partnerami krajowymi, europejskimi oraz pozaeuropejskimi.

Do priorytetowych kierunków rozwoju Instytutu należy włączenie się w realizację założeń

 • Programu Komisji Europejskiej Horizon 2020
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 • Programów offsetowych
 • Europejskiej Agencji Obrony
 • Europejskiej Agencji Kosmicznej
 • Programów i projektów w obszarze Obronność i Bezpieczeństwo
 • Programów Strategicznych (w zakresie zgodnym z kierunkami badań prowadzonych w ITWL)

Profil poszukiwanych partnerów

ITWL poszukuje partnerów w celu wystąpienia ze wspólnymi projektami badawczymi finansowanymi ze środków UE, szczególnie w 7 Programie Ramowym, oraz z innych środków wspierających współpracę międzynarodową (EUREKA, "Force Protection" - EDA, offset), a w szególności jesteśmy zainteresowani współpracą z:

 • uczelniami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, przedsiębiorstwami, użytkownikami końcowymi;
 • przedsiębiorstwami branży lotniczej, energetycznej, maszynowej, obronnej;
 • krajami Unii Europejskiej, USA, Azji oraz krajami trzecimi.


Obszary zainteresowania w ramach programów finansowanych ze źródeł zewnętrznych Horizon 2020

Doskonała baza naukowa (Excellence in science):

 • działania „Maria Skłodowska-Curie" (Marie-Sklodowska-Curie Actions)

Wiodąca pozycja w przemyśle (Industrial leadership):

 • przywództwo w KET (Key Enabling Technologies)

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)

 • techniki e-learningowe
 • systemy poznawcze
 • inteligentna zawartość treściowa

Zaawansowane materiały (Advanced Materials)

 • badania nieniszczące
 • kompozyty

Przestrzeń kosmiczna (Space)

 • aplikacje w nawigacji sateliternej – galileo
 • bezpieczeństwo dóbr europy w oraz z przestrzeni kosmicznej

Innowacje w MŚP (innovation in SMEs).

Wyzwania społeczne (Societal challenges):

Bezpieczna, czysta i efektywna energia (secure, clean and efficient energy),

 • biopaliwa i ekologiczne środki smarowe
 • inteligentne łopaty siłowni wiatrowych

Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport (smart, green and integrated transport)

 • ekologiczny transport powietrzny
 • fizyka lotu
 • konstrukcje lotnicze
 • napędy
 • awionika
 • bezpieczeństwo i niezawodność techniki lotniczej
 • interfejs człowiek-maszyna
 • czynnik ludzki
 • systemy szkoleniowe
 • nawierzchnie lotniskowe

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce (climate action, environment, resource efficiency and raw materials),

 • precyzyjny zrzut ładunków z pomocą humanitarną

Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli (Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens).

 • stacjonarne i mobilne systemy obserwacji terenu
 • bezzałogowe statki powietrzne
 • bezpieczeństwo granic i infrastruktury krytycznej
 • inteligentny nadzór
 • nadzór małych i rozległych obszarów

Instrumenty:

 • ERA Chairs
 • teaming
 • twinning

Wspólna Inicjatywa Technologiczna "Clean Sky 2"

 • Zielony silnik
 • Interfejs człowiek-maszyna (HMI)
 • Kompozyty

Offset

 • W zakresie zgodnym z kierunkami badań prowadzonych w ITWL

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl