W ramach prac normalizacyjnych Instytut prowadzi i obsługuje sekretariaty Podkomitetu Technicznego (PT) nr 6 ds. Uzbrojenia i Sprzętu Lotnictwa Wojskowego oraz PT nr 7 ds. Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów. Opracowuje i opiniuje projekty Norm Obronnych i Polskich Norm dotyczących lotnictwa wojskowego oraz obronności i bezpieczeństwa państwa. Wydaje opinie merytoryczne dot. dokumentów normalizacyjnych. Realizuje zadania zgodnie z Planem Prac Normalizacyjnych MON.


Katalog norm i dokumentów normalizacyjnych udostępniony jest w Ośrodku Informacji Naukowej.

Koordynator ds. normalizacji tel. 261 851 462

Katalog zawiera:

  • Polskie Normy (PN)
  • Normy Obronne (NO)
  • Dokumenty standaryzacyjne NATO – STANAG, AP
  • ASTM
  • SAE
  • Amerykańskie wojskowe normy MIL
  • Niemieckie normy DIN
  • Normy Międzynarodowe ISO

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl