Ośrodek Informacji Naukowej

Ośrodek Informacji Naukowej (OIN) został powołany na mocy Zarządzenia nr 67/ MON z 5 listopada 1960 r. dot. zasad działania i rozwoju naukowej informacji wojskowej w Siłach Zbrojnych RP.

OIN realizuje głównie zadania z obszaru działalności wspomagającej badania:

 • Działalność w zakresie informacji naukowej
  • opracowywanie i udostępnianie informacji naukowych i naukowo-technicznych, upowszechnianie, promowanie i popularyzowanie osiągnięć naukowych i naukowo-technicznych, informacja i popularyzacja badań naukowych ITWL, wykonywanie redakcji, adiustacji i korekty tekstów, tłumaczenia tekstów.
 • Działalność wydawnicza 
  • kompleksowe prace w zakresie publikacji czasopism i książek, a także usługi: drukarskie, reprograficzne, fotograficzne, introligatorskie, grafikę komputerową oraz skład i łamanie tekstów.
 • Działalność biblioteczna
  • gromadzenie, katalogowanie, rejestrowanie, opracowywanie zasobów naukowych biblioteki oraz informacji bibliotecznej, tworzenie, zakup oraz utrzymywanie baz danych i zakup oprogramowania, prenumerata czasopism naukowych i lotniczych krajowych i zagranicznych, przedłużanie licencji oprogramowania komputerowego.
 • Działalność normalizacyjna
 • ITWL prowadzi działalność normalizacyjną we współpracy z Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji oraz Polskim Komitetem Normalizacyjnym.

KONTAKT

kierownik OIN: mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mail: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl
tel. 261 851 362

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl