Wydawnictwo ITWL

Znak wydawnictwa ITWL sWydawnictwo ITWL publikuje głównie książki naukowe autorstwa pracowników w celu upowszechniania najnowszych badań naukowych i prac rozwojowych.

Wszystkie publikacje naukowe są recenzowane oraz weryfikowane pod względem zgodności z zasadami etyki wydawniczej i rzetelności naukowej.
Proces wydawniczy jest realizowany zgodnie z planem wydawniczym na dany rok, który zatwierdza Dyrektor ITWL.

Pozycje planowane oraz spoza planu podlegają ocenie Komitetu Wydawniczego.

Skład Komitetu Wydawniczego

 • dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL – Przewodniczący
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk – Zastępca Przewodniczącego
 • prof. dr hab. inż. Józef Błachnio
 • prof. dr hab. inż. Sylwester Kłysz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz
 • prof. dr hab. inż. Jerzy Manerowski
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski
 • prof. dr hab. inż. Józef Żurek
 • dr hab. inż. Andrzej Szelmanowski, prof. ITWL
 • dr hab. inż. Mirosław Witoś, prof. ITWL
 • płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL
 • dr inż. Andrzej Gębura

Redakcja

 

pdfPROCEDURA RECENZOWANIA KSIĄŻEK

docxProcedura_wydawnicza.docx

pdfEtyka wydawnicza


Nie wszystkie publikacje Wydawnictwa trafiają do sprzedaży. Książki wydane w ramach działalności statutowej Instytutu są rozsyłane do bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarza obowiązkowego oraz bibliotek uczelni technicznych w ramach upowszechniania nauki.

Wydawnictwo ITWL może poszczycić się licznymi nagrodami. W 2012 r. zostało nagrodzone w Konkursie na najlepszą książkę techniczną TECHNICUS za wydanie serii pt. ”Podstawy eksploatacji statków powietrznych”, autorstwa prof. Jerzego Lewitowicza.

KONTAKT

kierownik Wydawnictwa: mgr inż. Krzysztof Bubrzyk
mail: krzysztof.bubrzyk@itwl.pl
tel. 261 851 362

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl