Biblioteka Naukowa działa w strukturach Ośrodka Informacji Naukowej ITWL. Księgozbiór Biblioteki obecnie liczy ponad 57 000 egz. wydawnictw zwartych i opracowań wewnętrznych i 75 tytułów prenumerowanych czasopism krajowych i zagranicznych.

Zasadnicza tematyka zbiorów obejmuje dziedziny: technika lotnicza, wytrzymałość materiałów, materiałoznawstwo, niezawodność, bezpieczeństwo, diagnostyka techniczna, silniki lotnicze, nauki ścisłe, informatyka, historia lotnictwa, słowniki, encyklopedie.

Korzystanie ze zbiorów ułatwiają:

 • katalog alfabetyczny i tematyczny według haseł przedmiotowych z podziałem na działy naukowo-techniczne, z możliwością wyszukiwania w systemie OPAC,
 • katalog elektroniczny prowadzony w systemie Prolib z podziałem na poszczególne księgi inwentarzowe wydawnictw zwartych oraz programów komputerowych opracowywany w formacie MARC.


Biblioteka Naukowa gromadzi i udostępnia nośniki programów komputerowych. Prowadzi też wypożyczenia międzybiblioteczne. Okresowo opracowuje "Biuletyn nabytków bibliotecznych". Biblioteka dysponuje obszerną czytelnią, gdzie można korzystać z podręcznego księgozbioru, czasopism, kserografu oraz stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.

Biblioteka Naukowa zapewnia dostęp on-line do bazy książek elektronicznych KNOVEL LIBRARY. Jest to baza elektronicznych podręczników, książek, wydawnictw technicznych i materiałów konferencyjnych publikowanych przez takich wydawców jak m.in.: American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, McGraw Hill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers.

Dostępne kolekcje tematyczne:

 1. Aerospace & Radar Technology
 2. Chemistry & Chemical Engineering
 3. Electrical & Power Engineering
 4. Civil Engineering & Construction Materials
 5. Mechanics & Mechanical Engineering
 6. Metals & Metallurgy
 7. Plastic & Ruber

 

Prawo do korzystania z licencjonowanych baz danych dostępnych w Bibliotece Naukowej ITWL mają wyłącznie pracownicy Instytutu. Udostępnianie konta do licencjonowanych baz danych osobom trzecim jest zabronione.

Użytkownicy mają prawo do:

 1. przeszukiwania licencjonowanych baz danych,
 2. drukowania i pobierania danych z pojedynczych kopii poszczególnych artykułów z licencjonowanych baz danych, pod warunkiem że wykorzystanie takich fragmentów nie stanowi ani też nie powoduje dystrybucji

KONTAKT

Biblioteka: tel. 261 851 441

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl