Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

"Drony" - nowe regulacje

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem, w którym przedstawiciele ITWL, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Urzędu Dozoru Technicznego i Polskiego Centrum Akredytacji odnoszą się do najnowszych regulacji Unii Europejskiej w obszarze Bezzałogowych Systemów Latających.

 

"Drony" coraz intensywniej opanowują przestrzeń powietrzną, są przyszłością dla wielu sektorów i coraz częściej wykorzystuje się je do celów cywilnych, powierza zadania kontrolne, nadzorcze czy transportowe. Unia Europejska widząc skalę zjawiska wprowadziła w lipcu zeszłego roku rozporządzenie, które przewiduje obligatoryjną akredytację dla jednostek certyfikujących bezzałogowe systemy. W rezultacie pod koniec 2019 roku Polskie Centrum Akredytacji otworzyło ścieżkę akredytacyjną w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych.

Zmiany prawne wytyczają nowe kierunki używania komercyjnych produktów tego typu, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na podnoszenie bezpieczeństwa użytkowania "bezzałogowców".

„Mamy do czynienia z sytuacją, w której na rynku europejskim sprawa bezzałogowych statków powietrznych musi być uregulowana. Nowa regulacja europejska wymaga od dostawcy, producenta, bezzałogowych systemów powietrznych zaangażowania jednostek notyfikowanych, które aby uzyskać taki status muszą uzyskać stosowną akredytację”. – wyjaśnia Krzysztof Woźniak, Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób, Polskie Centrum Akredytacji.

„W interesie jednostek oceniających zgodność, ale również gospodarki polskiej i unijnej jest, aby takie jednostki pojawiły się na rynku. Do dziś, w żadnym kraju europejskim nie powołano jednostek notyfikowanych do tego rozporządzenia. Przewaga konkurencyjna wynikająca z powołania pierwszych jednostek notyfikowanych w tym obszarze, może być postrzegane jako atut w działalności gospodarczej.” – dodał K. Woźniak z Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Źródło: x-news.pl / Polskie Centrum Akredytacji

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl