Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Sukces naukowy

Artykuł, którego współautorem jest ppłk dr inż. Radosław Przysowa z Zakładu Silników Lotniczych ITWL, otrzymał nagrodę stowarzyszenia EASN (European Aeronautics Science Network) dla najlepszego artykułu konferencyjnego 9. Międzynarodowej Konferencji EASN, która odbyła się w Atenach w dniach 3-6 września 2019 roku.

Pozostałymi autorami publikacji pt. „Określenie warunków technicznych silnika turbosprężarki według kryterium częstotliwości drgań własnych łopatek i granicy statecznej pracy sprężarki” są dr Yaroslav Dvirnyk z Motor Sich JSC, prof. Dmytro Pavlenko z Narodowego Uniwersytetu "Politechniki Zaporoskiej".

Wyróżniona praca objęła analizę statystyczną uszkodzeń łopatek oraz modelowanie numeryczne wpływu zapylenia na stan techniczny łopatek i osiągi sprężarki silnika śmigłowcowego TV-3-117. Publikacja jest wynikiem współpracy naukowo - technicznej w ramach projektu pilotażowego 3.2a pt. Engine health management system (System zarządzania stanem technicznym silnika), który był częścią zakończonego w 2019 roku projektu europejskiego AERO.UA (Strategic and Targeted Support for Europe-Ukraine Collaboration in Aviation Research "AERO-UA"), dofinansowanego z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy grantowej nr 724034.

Artykuł ukazał się w materiałach konferencyjnych MATEC Web of Conferences oraz w rozszerzonej wersji w specjalnym wydaniu czasopisma Aerospace wydawnictwa MDPI.

Linki do artykułu:

https://www.mdpi.com/2226-4310/6/12/132
https://www.matec-conferences.org/10.1051/matecconf/201930403004

European Aeronautics Science Network (EASN) jest międzynarodową organizacją non-profit zajmującą się rozwojem europejskich nauk i technologii lotniczych od 2002 roku.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl