Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL w HORIZON 2020

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych uzyskał finansowanie projektu badawczego 5D-AeroSafe w ramach programu HORIZON 2020. Realizacja projektu rozpoczęła się 1.06.2020 r. a sfinansowany będzie przez Komisję Europejską (EUROPEAN COMMISSION Innovation and Networks Executive Agency).

 

W skład konsorcjum realizującego Projekt wchodzą następujący partnerzy:

 • Airbus Defence&Space (Lider) - Francja
 • Future Intelligence Ltd. - Grecja
 • Ecole Nationale de l’Aviation Civile - Francja
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Polska
 • Vicomtech - Hiszpania
 • Hellenic Mediterranean University - Grecja
 • Ferrovial Corporacion SA - Hiszpania
 • Greek Water Airports - Grecja
 • AirMap Deutschland GmbH - Niemcy
 • Eurocontrol - Belgia

Główne cele zakładają:

 1. Osiągnięcie możliwości przeprowadzenia inspekcji, kalibracji i/lub sprawdzania lotniskowych systemów CNS (Communications, Navigation, Surveillance) z wykorzystaniem platformy bezzałogowej RPAS wyposażonej w zminiaturyzowany transponder CNS.
 2. Dostarczenie rozwiązania umożliwiającego kontrolę i kalibrację systemów lądowania i pomocy nawigacyjnych, takich jak światła ścieżki podejścia precyzyjnego (PAPI) i systemu VOR z wykorzystaniem platformy bezzałogowej RPAS.
 3. Umożliwienie prowadzenia inspekcji infrastruktury lotniskowej (drogi startowej i dróg kołowania) oraz dróg wodnych z wykorzystaniem platformy bezzałogowej w celu wykrywania ciał obcych (FOD), ptaków itp. W odniesieniu do dróg wodnych umożliwienie wspomagania procesów wodowania poprzez kontrolę stanu morza (wielkość fal) i występujących przeszkód (pływacy, łodzie itp.) przed wydaniem przez kontrolerów lotu zgody na wodowanie.
 4. Umożliwienie sprawdzenia systemów wspomagających procedury podejścia GNSS RNAV (aRea NAVigation) z wykorzystaniem platformy bezzałogowej.
 5. Umożliwienie monitorowania w czasie rzeczywistym sygnałów systemów GNSS i EGNOS i geolokalizacji źródeł zakłóceń / zagłuszania z wykorzystaniem platformy bezzałogowej.
 6. Opracowanie zestawu narzędzi API (interfejs programowania aplikacji), który umożliwi łatwą integrację przyszłych aplikacji w systemach zarządzania ruchem platform bezpilotowych (UTMs) za pośrednictwem platformy 5D-AeroSafe
 7. Poprawa bezpieczeństwa poprzez użycie platformy bezpilotowej patrolującej wrażliwe rejony i infrastrukturę krytyczną lotniska.
 8. Wytyczenie kierunków rozwoju powietrznych środków rozpoznania i kontroli w celu wsparcia operacji lotniczych realizowanych przez zdalną Wieżę kontroli lotów

Projekt potrwa 36 miesięcy, w ciągu których zrealizowane zostaną następujące zadania (WP - Work Packages):

 • WP1 - Management
 • WP 2 - Concept of Operations and Regulatory Framework
 • WP 3 - UAV and Payload Hardware Adaptation and Implementation
 • WP 4 - Visual Analytics and CNS/Navaids Inspection Analysis
 • WP 5 - Core 5D-AeroSafe Platform Development
 • WP 6 - 5D-AeroSafe Architecture Definition, Integration & Pilots
 • WP 7 - Innovation Management and Exploitation Activities
 • WP 8 - Dissemination and Communication Activities, & Advisory Board Management

W realizację poszczególnych zadań badawczych zaangażowane są trzy Zakłady ITWL:

 • Zakład Integracji Systemów C4ISR (Z-16)
 • Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki (Z-32)
 • Zakład Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych (Z-58)

W ramach Zarządzania realizację Projektu wspierają:

 • Dział Planowania i Koordynacji Prac Naukowo - Badawczych
 • Dział Głównego Księgowego
 • Dział Kadr
 • Dział Promocji
 • Dział Koordynacji i Współpracy Zewnętrznej

Główne prace wykonywane przez Zespół ITWL są związane z określeniem wymagań potencjalnych Użytkowników Końcowych, określeniem scenariuszy działania, dostosowaniem platform bezpilotowych ITWL do wymagań Celów Projektu, przeprowadzeniem badań oraz demonstracji możliwości systemu 5D Aerosafe. Badania w locie będą również realizowane z wykorzystaniem Latającego Laboratorium- samolotu SONEX LL SP-YWL na którym będzie badany nowy – miniaturowy transponder. Istotnym elementem realizacji Projektu będzie opracowanie bazy danych elementów konstrukcji platformy bezpilotowej, która może być wykorzystywana w procesie zapewnienia ciągłej zdatności do lotu.

Instytut po raz pierwszy pełni funkcję lidera zadania w tego typu projekcie. Zadanie WP8 - Dissemination and Communication Activities, & Advisory Board Management przewiduje organizację warsztatów, konferencji i spotkań z potencjalnymi Użytkownikami Końcowymi. WP8 ma na celu zwiększanie świadomości użyteczności rozwiązania opracowanego w ramach Projektu oraz propagowanie stosowania zaawansowanych platform bezpilotowych w procesach zapewnienia bezpieczeństwa latania.

Koordynatorem projektu z ramienia ITWL jest dr inż. Przemysław Mądrzycki natomiast Kierownikiem Zadania WP 8 jest mgr Anna Nikodym – Bilska.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl