Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Sukces na MSPO

XXVIII edycja kieleckich targów MSPO była dla ITWL wyjątkowo udana. Instytut zdobył dwie najważniejsze nagrody kieleckich targów. Doceniono także wygląd stoiska targowego, a podczas gali konkursu "Lider Bezpieczeństwa Państwa" dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL odebrał statuetkę w kategorii produkt.

Najważniejszą nagrodą wywalczoną na tegorocznych targach jest niewątpliwie kielecki "Defender".
W tym roku komisja konkursowa przyznała jedynie 3 takie nagrody (w 2019 r. wręczono 10 statuetek). Jedna z nich trafiła do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, który wspólnie z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno Technologiczny zaprezentował rozwiązanie "e-NOSP - system do zarządzania gotowością urządzeń naziemnej obsługi statków powietrznych z wykorzystaniem teletransmisji danych". Podczas uroczystej gali podsumowującej tegoroczny salon przemysłu obronnego nagrodę odebrali wspólnie Dyrektor ITWL oraz Prezes Zarządu WCBKT Piotr Kisiel. Nagrodzone rozwiązanie powstało w Zakładzie Informatycznego Wsparcia Logistyki ITWL.

Defender nie był jednak jedyną nagrodą, którą Dyrektor Mirosław Kowalski odebrał tego popołudnia. Prezes Zarządu Targów Kielce S.A. docenił bowiem prezentowany na stoisku ITWL, a opracowany wspólnie z firmą Konfexim-2 Sp. z o.o. system "MUP - Rescue Pack" - ubiór morski przeznaczony dla członków statków powietrznych wykonujących loty nad akwenami". Rozwiązanie zostało wyróżnione "Nagrodą Prezesa Targów". Zakładem odpowiedzialnym za MUP - Rescue Pack jest Zakład Awioniki ITWL.

Kolejnym sukcesem, który swój finał miał podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego jest zwycięstwo Instytutu w kategorii "produkt" w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA - 2020”. Statuetkę "Lidera" przyznano za "System bezpieczeństwa lądowego" opracowany przez Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, Siecią Badawczą „Łukasiewicz”, Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG i firmą SEVITEL sp. z o.o. Nagrodę odebrał Dyrektor ITWL wraz z Kierownikiem Zakładu Uzbrojenia.

ITWL wyróżniony został także przez Agencję Lotniczą ALTAIR. Agencja zwróciła szczególną uwagę na przygotowanie i prezentację stoiska targowego ITWL, doceniając tym samym trud i wielomiesięczny proces przygotowania ekspozycji, która tradycyjnie i dumnie prezentowała polską technologię opracowaną przez instytut i konsorcjantów. Nagrodę z rąk Prezesa Agencji ALTAIR odebrali w imieniu Dyrektora Kierownik Działu Promocji ITWL oraz Asystentka Dyrektora.

Stoisko Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Spośród znakomitych gości, których na stoisku podejmował Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL wraz z Zastępcą Dyrektora ds. Rozwoju i Wdrożeń dr. inż. Jarosławem Sulkowskim nie sposób nie wymienić Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Sebastiana Chwałka, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych generała Jarosława Miki, I Zastępcy Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni pil. Jana Śliwki, czy Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka.


MW

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl