Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL na Aviation Expo

Przedstawiciele instytutu wzięli udział w konferencji Global Drone Conference zorganizowanej podczas wystawy Aviation Expo w Kielcach, w dniach 19-20 września 2020 r.

ITWL reprezentowany był przez przedstawicieli Zakładu Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych ppłk. dr. inż. Mariusza Żokowskiego, mgr inż. Teresę Buczkowską-Murawską oraz inż. Dominikę Dudziak. W ramach konferencji Global Drone Conference ITWL zaprezentował referat pt. „Jak certyfikujemy bezzałogowce? Przepisy wojskowe i cywilne”, w którym przybliżone zostały zagadnienia bezpieczeństwa systemów BSP oraz kwestie dotyczące wpływu certyfikacji: 

"Popularyzacja i mnogość zastosowań bezzałogowych statków powietrznych przyczyniła się do wzrostu liczby incydentów z ich udziałem. Jedną z głównych przyczyn tak wysokiej liczby incydentów są awarie komponentów. W tej sytuacji kluczowy wpływ na poprawę jakości systemów będą miały badania. Dzięki nim potencjalne błędy i wady zostaną wykryte a producent będzie miał szansę je poprawić. Badania są elementem, który dostarcza wiarygodnych danych o technologii, a przede wszystkim potwierdza bezpieczeństwo i wysoką jakość. Certyfikacja jest procesem, który bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa eksploatacji systemów BSP."


ITWL jako instytut działający na rzecz Sił Zbrojnych posiada ponad 20 letnie doświadczenie w pracy z tymi systemami używanymi m.in. jako cele powietrzne. Specjaliści z ITWL uczestniczą w całym cyklu życia Systemu BSP: od projektu, przez budowę, integrację podsystemów, badania, wykonanie pełnej dokumentacji, wsparcie remontowe oraz kształcenie operatorów BSP.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl