Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Porozumienie z WAT

Dyrektor ITWL - dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL oraz Rektor - Komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak podpisali umowę o współpracy pomiędzy Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL) a Wojskową Akademią Techniczną (WAT). Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się 1 lipca 2021r. w siedzibie instytutu.

Podpisana umowa wyznacza nowe obszary realizowanej dotychczas szerokiej współpracy pomiędzy akademią a instytutem. Porozumienie przewiduje wspólne prowadzenie badań naukowych, wzajemną wymianę doświadczeń, organizację praktyk studenckich, a także szkoleń, kursów i konferencji.

„Wojskowa Akademia Techniczna współpracuje z wieloma podmiotami przyczyniając się do wzrostu potencjału naukowego, technicznego i militarnego naszego kraju. Działalność Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych również bardzo dobrze wpisuje się w ten wzrost. Zawarte dzisiaj porozumienie otwiera przed nami nowe obszary wspólnych prac badawczych. Będziemy współpracować w zakresie wytwarzania oprogramowania użytkowego i wbudowanego, aplikacji metod sztucznej inteligencji, konstrukcji układów i podzespołów statków powietrznych i pojazdów naziemnych, a także rozwijanych w Wydziale Cybernetyki WAT narzędzi symulacyjnych, rozwiązań kryptograficznych oraz z zakresu cyberbezpieczeństwa. Nie jest to jednak początek naszej relacji, bo realizowaliśmy już wiele badań w latach poprzednich i aktualnie ciągle współpracujemy. Przykładem może być projekt MilGeoMed, w ramach którego powstaje zintegrowany system do lokalizacji i pomocy medycznej poszkodowanym na polu walki. Życzę naszym instytucjom wszystkiego dobrego oraz udanej i owocnej współpracy” – powiedział rektor-komendant WAT płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak.

W ramach współpracy WAT i ITWL zobowiązały się do wzajemnego inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz promowania i komercjalizacji wyników badań. Ponadto umowa przewiduje prowadzenie wzajemnych konsultacji techniczno-technologicznych oraz współpracę w zakresie doradztwa naukowo-badawczego, kształcenia studentów i doktorantów, organizowania szkoleń, kursów, konferencji naukowych, staży i praktyk oraz wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń. Warto tu zaznaczyć, że studenci WAT korzystają już z możliwości odbycia praktyk w ITWL. To głównie studenci Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

Współpraca pomiędzy WAT a ITWL będzie przebiegać m.in. w obszarze uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, a także w zakresie wytwarzania symulatorów konstruktywnych i wirtualnych oraz rozwiązań kryptograficznych. To tematyka bliska prężnie rozwijającemu się Wydziałowi Cybernetyki WAT, który podczas spotkania reprezentował Dziekan - dr hab. inż. Zbigniew Tarapata. Warto zaznaczyć, że część pracowników Instytutu uczestniczy w studiach doktoranckich na tym wydziale.

„To ważny wydział na Państwa uczelni, cieszy się on renomą. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z WAT. Przede wszystkim dlatego, że nasze instytucje mają bliskie sobie zadania. Mam nadzieję, że nasza współpraca rozszerzy się na kolejne, nowe obszary” – mówił dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL - Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl