Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Święto WP w ITWL

13 sierpnia 2021 r. w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, ustanowionego w rocznicę "Cudu nad Wisłą". 101 lat temu na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana za osiemnastą przełomową bitwę w historii świata. Zwycięstwo zadecydowało o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uchronieniu Europy przed bolszewizmem.

Obchody odbyły się na placu apelowym Instytutu, gdzie dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL oficjalnie powitał pracowników przypominając historię, tej szczególnej dla Polski, rocznicy.

W dalszej części obchodów, Dyrektor wręczył żołnierzom i pracownikom ITWL złote, srebrne i brązowe medale „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny", nadane przez Ministra Obrony Narodowej decyzją z dnia 5 sierpnia 2021 r.

W kolejnej części uroczystości Dyrektor instytutu i Przewodniczący Rady Naukowej prof. dr hab. inż. Józef Żurek wręczyli dyplomy doktorskie, nadane przez Radę Naukową ITWL za uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Inżynieria Mechaniczna".

Po oficjalnej części uroczystości pracownicy Instytutu spotkali się podczas plenerowego przyjęcia zorganizowanego na terenie ITWL.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl