Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Wybory do Rady Naukowej ITWL

20 października 2021 r. odbyły się wybory do Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Nad ich przebiegiem czuwała Komisja powołana Zarządzeniem Dyrektora Instytutu dr. hab. inż. Mirosława Kowalskiego, prof. ITWL. W głosowaniu, które miało charakter tajny, udział wzięło 71,8% uprawnionych osób zatrudnionych w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych.

W grupie A - spośród pracowników ITWL z tytułem naukowym profesora, lub stopniem naukowym doktora habilitowanego wybrano 15 osób z 16 kandydujących.
W tej grupie w skład Rady Naukowej, z mocy ustawy, weszli członkowie dyrekcji ITWL posiadający tytuł naukowy, lub stopień naukowy doktora habilitowanego:

  • dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL - Dyrektor ITWL
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych


W grupie B - spośród pracowników naukowych i badawczo - technicznych ITWL nieposiadających tytułu, lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wybrano 3 osoby z 9 kandydujących.
W grupie C - spośród pracowników naukowych i badawczo-technicznych ITWL nieposiadających stopnia naukowego doktora wybrano 2 osoby z 6 kandydujących.
W sumie wybrano 20 nowych członków Rady Naukowej.


Rada Naukowa ITWL powołana została zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z 30.04.2010 r. stanowiącej załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 26 maja 2017 r. (poz. 1158).
Rada liczy 40 członków, 20 członków Rady Naukowej stanowią pracownicy instytutu (w tym 15 samodzielnych pracowników nauki, 3 doktorów, 2 magistrów), natomiast 20 członków spoza ITWL
(w tym 12 samodzielnych pracowników nauki), powołuje Minister Obrony Narodowej.
Kadencja Rady Naukowej trwa 4 lata, obecna skończy się 12 grudnia 2021 r.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl