Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

ITWL z nagrodą główną na POLSECURE2022

ITWL wyróżniony został główną nagrodą Międzynarodowych Targów Policji i Bezpieczeństwa Publicznego POLSECURE 2022.

Komisja Konkursowa doceniła Mobilny System Rozpoznania Terenu złożony z pojazdu interwencyjnego i BSP Atrax. Wręczenie nagród odbyło się 29 kwietnia 2022 r. i było zwieńczeniem trzydniowych targów kieleckich.

Mobilny System Rozpoznania Terenu przeznaczony jest do prowadzenia obserwacji, akcji poszukiwawczych, ochrony granic i infrastruktury krytycznej. System może działać w trudnym terenie, a także w różnych porach doby i różnych warunkach atmosferycznych dzięki wyposażeniu w terenowy Pojazd Interwencyjny. Bezzałogowy statek powietrzny Atrax umożliwia obserwację w zasięgu do nawet 4,5 kilometra. Na uwagę zasługuje fakt, że zestaw może być konfigurowany pod kątem głowic i oprzyrządowania, co pozwala na dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika. System powstał w wyniku realizacji umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Spośród 21 produktów zgłoszonych do nagrody POLSECURE, komisja złożona z najwyższych przedstawicieli Policji, Straży Granicznej, ABW, NCBiR, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Komisji Nadzoru Finansowego, GiTD oraz RCB wyróżniła 3 spośród 21 zgłoszonych do nagrody produktów.

Nagrodę z rąk I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusza Augustyniaka i Prezesa Targów Kielce S.A. odebrał w imieniu Dyrektora ITWL dr. hab. inż. Mirosława Kowalskiego, prof. ITWL, Michał Wąsiewicz z Działu Koordynacji Współpracy Zewnętrznej.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl