Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Złoty Laur Innowacyjności dla ITWL

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych po raz kolejny wyróżniony został prestiżową nagrodą w konkursie im. Stanisława Staszica na najlepsze produkty innowacyjne "Laur Innowacyjności", organizowanym przez Federację Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. Wręczenie Złotego Lauru odbyło się na uroczystej gali, zorganizowanej 28 kwietnia 2022r. w Warszawskim Domu Technika NOT.

Komisja konkursowa doceniła innowacyjność i szerokie pole zastosowania zgłoszonego przez ITWL projektu pn. „Układ zasilania w energię elektryczną platform autonomicznych”, który opracowany został przez zespół w składzie:

dr inż. Bolesław Giemza - Zakład Materiałów Pędnych i Smarów
mgr inż. Marek Domański - Zakład Materiałów Pędnych i Smarów
mgr inż. Kacper Karcz - Zakład Integracji Systemów C4ISR
ppłk dr inż. Tomasz Białecki - Kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów
dr inż. Jarosław Sarnecki - Zastępca Dyrektora ITWL ds. Organizacyjno-Technicznych

Do najważniejszych zalet tego nowoczesnego rozwiązania zalicza się m.in. zwiększenie możliwości współczesnych układów mikro turbin gazowych poprzez zmianę przeniesienia mocy (electric drive shaft), jak również zwiększenie możliwości operacyjnych platform autonomicznych z napędem elektrycznym poprzez zwiększenie ich zasięgu operowania, mocy
i czasu pracy.

Złoty Laur odebrał: Z-ca Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń dr inż. Jarosław Sulkowski wraz z przedstawicielami Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów dr. inż. Bolesławem Giemzą oraz mgr. inż. Markiem Domańskim.

Celem konkursu im. Stanisława Staszica na najlepszy produkt innowacyjny „Laur Innowacyjności” jest wspieranie inicjatyw i działań ukierunkowanych na promowanie sukcesów polskich innowatorów. Konkurs wspiera podmioty wdrażające innowacyjne rozwiązania w biznesie i nauce, przyczyniając sie do rozwoju polskiej gospodarki, a także wzmacniania jej znaczenia na arenie międzynarodowej.

Tegoroczna edycja Lauru Innowacyjności odbyła się pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Głównego Urzędu Miar, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Urzędu Patentowego, Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Dozoru Technicznego.


fot. Naczelna Organizacja Techniczna

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl