Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Projekt o kryptonimie „ROZMARYN”

Współpraca ośrodków naukowych Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej  i Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych z liderem krajowego przemysłu obronnego w dziedzinie urządzeń i systemów mikrofalowych – Kubara Lamina S.A. , Zakładami Mechanicznymi Tarnów S.A. – należącym do PGZ i SILTEC Sp. z o.o. - krajowym liderem w zakresie produkcji urządzeń do ochrony informacji niejawnych daje realną szansę na wykorzystanie potencjałów interesariuszy w celu zaprojektowania i zbudowania innowacyjnej broni w ramach realizacji projektu pn. „Autonomiczny rozproszony system zwalczania bezzałogowych statków powietrznych na uniwersalnej platformie transportowej” o kryptonimie „ROZMARYN”. Wskazany Projekt otrzymał dofinansowanie z NCBR w kwocie 26 mln zł.

W ramach projektu wykonana zostanie niekinetyczna mobilna broń do obezwładnienia bezzałogowych statków powietrznych (BSP) w formie demonstratora technologii (VI PGT) z propozycją kontynuacji jej rozbudowy do prototypu (IX PGT) po uzyskaniu zgody od MON. Zostaną również stworzone podstawy do integracji z bronią kinetyczną (tj. Wielolufowy Karabin Maszynowy produkcji Zakładów Mechanicznych Tarnów) i innymi systemami pola walki posiadającymi przyszłościowe interfejsy.

Broń będzie wytwarzała wysokomocowe impulsy mikrofalowe o mocy co najmniej 1 GW (energię 10J) w paśmie L i S, a jej ważniejszymi elementami będzie układ zasilania, generator impulsów HPM (ang. High Power Microwave), antena i podwozie. W ramach tego projektu zostaną opracowane technologie i urządzenia nowych systemów uzbrojenia w zakresie energii skierowanej dla potrzeb Sił Zbrojnych i pozostałych służb mundurowych. Efekt tego projektu będzie stwarzał kolejne uzbrojenie w arsenale sił i środków defensywnych możliwych do wykorzystania podczas obrony i ochrony newralgicznych elementów systemu „Wisła”, „Narew” i będzie mógł być zintegrowany z innymi systemami takimi jak „Bystra”, „Pilica”, czy też „Pilica +”.

Image

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl