Zakład Samolotów i Śmigłowców

Podstawowym zadaniem Zakładu Samolotów i Śmigłowców jest badanie statków powietrznych i urządzeń techniki wojskowej dla potrzeb ich eksploatacji

Zakład Samolotów i Śmigłowców

Zakład Samolotów i Śmigłowców

Podstawowym zadaniem Zakładu Samolotów i Śmigłowców jest badanie statków powietrznych i urządzeń techniki wojskowej dla potrzeb ich eksploatacji

Zasadnicze kierunki prac realizowanych przez zakład to:

 • Badania kompleksowe statków powietrznych w locie;
 • Prowadzenie badań naziemnych statków powietrznych w zakresie konstrukcji płatowca i jego instalacji;
 • Badania konstrukcji własnych ITWL;
 • Badania specjalne (w tym na rzecz Komisji Badania Wypadków Lotniczych) oraz symulacyjne;
 • Opracowywanie systemów szkoleniowych i symulacyjnych;
 • Opracowywanie systemów rejestracji parametrów lotu;
 • Wspomaganie techniczne procesów eksploatacji;
 • Badania kwalifikacyjne (państwowe) techniki lotniczej wprowadzanej do eksploatacji w lotnictwie wojskowym;
 • Opracowywanie aparatury pomiarowo-rejestrującej do badań naziemnych i w locie;
 • Badanie i monitorowanie stanu technicznego napędów lotniczych w celu zwiększenia niezawodności eksploatowanego sprzętu;
 • Ocena zachowania się statku powietrznego w ekstremalnych warunkach lotu w celu określenia przedsięwzięć profilaktycznych oraz postępowania w przypadkach awaryjnych;
 • Opracowywanie i badanie konstrukcji własnych, przeznaczonych do szkolenia wojsk w zwalczaniu celów powietrznych, w tym bezzałogowych statków powietrznych wykorzystywanych jako cele powietrzne;
 • Opracowywanie i badanie bezzałogowych powietrznych systemów obserwacyjnych;
 • Badania symulacyjne w oparciu o opracowane własne modele dynamiki ruchu statków powietrznych na podstawie parametrów zarejestrowanych w czasie badań;
 • Pokładowe systemy przetwarzania sygnałów;
 • Pokładowe i naziemne systemy przekazywania i zobrazowania parametrów lotu;
 • Opracowania modeli dynamiki lotów statków powietrznych;
 • Badania ekspertyzowe instalacji płatowcowych oraz mediów eksploatacyjnych;
 • Prowadzenie badań środowiskowych i mechanicznych podzespołów i zespołów urządzeń wojskowej techniki lotniczej w akredytowanym Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych.


W ramach zakładu działają akredytowane laboratoria:

 • Laboratorium Narażeń Mechanicznych i Klimatycznych
 • Laboratorium Materiałowych Badań Konstrukcji Lotniczych
 • Laboratorium Badań Urządzeń Radarowych i Techniki Lotniczej

KONTAKT

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. inż. Mirosław Nowakowski
tel. 261 85 13 36
e-mail: miroslaw.nowakowski@itwl.pl

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl