Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych

Laboratorium Badania Stanu Technicznego Wirnikowych Maszyn Przepływowych posiada certyfikat AB137 Polskiego Centrum Akredytacji jako laboratorium badawcze. Laboratorium działa w wewnętrznym systemie zarządzania jakością zgodnym z dokumentem standaryzacyjnym NATO AQAP 2110 i ISO 9001.

AB 137pdfCertyfikat - pdfzakres akredytacji

pdfCertyfikat Akredytacji OiB - pdfZakres akredytacji OiB

Wysoko wykwalifikowany personel Laboratorium wykonuje:

  • badania endoskopowe (boroskopowe i fiberoskopowe) trudno dostępnych części i elementów w przestrzeni wewnętrznej tunelu gazodynamicznego przepływowych maszyn wirnikowych

Laboratorium dysponuje światowej klasy sprzętem optycznym umożliwiającym przeprowadzenie:

  • oceny stanu powierzchni wraz z pełną rejestracją rzeczywistego obrazu na taśmie SVHS lub w zapisie cyfrowym,
  • określenia rozmiarów stwierdzonych uszkodzeń

KONTAKT

Kierownik Zakładu Silników Lotniczych
mgr inż. Artur KUŁASZKA
artur.kulaszka@itwl.pl

tel. +48 261 851 334
fax. +48 261 851 434

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl