Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Nowy film promujący BSP ITWL

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem promującym konstrukcje bezzałogowe Instytutu technicznego Wojsk Lotniczych.

Film powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem promującym konstrukcje bezzałogowe Instytutu technicznego Wojsk Lotniczych. Film powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.
ITWL uzyskał dofinansowanie na promocję wyróżnionego w konkursie "Polski Produkt Przyszłości 2017" BSP pionowego startu i lądowania ATRAX. Konkurs zorganizowany był przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wyróżnienie w konkursie stworzyło możliwość ubiegania się o grant w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji
Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB
Granty na rozwój, promocję lub umiędzynarodowienie Polskich Produktów Przyszłości.
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniosła 24 989,00 zł

 

Baner jpg

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl