Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Stulecie polskiego lotnictwa

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych 22 listopada 2018 r. odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Stulecie polskiego lotnictwa. Perspektywy rozwoju”, którą patronatem honorowym objął Warszawsko-Mazowiecki Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.


Celem konferencji była analiza aktualnego stanu lotnictwa polskiego w perspektywie jego stuletniej historii oraz przedstawienie możliwych kierunków jego rozwoju i modernizacji na najbliższe 20–30 lat. Po wielu latach sukcesów i utrzymaniu wysokiego stanu bezpieczeństwa latania, lotnictwo przeżywa okres groźnych wypadków lotniczych. Stan ten budzi zaniepokojenie i wymaga sprecyzowania konkluzji. Być może potrzebny jest długofalowy plan rozwoju niezależny od zmian kolejnych rządów. W radzie programowej konferencji zasiadało trzech przedstawicieli Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych: Dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. Andrzej Żyluk oraz gen. bryg. w st. spocz. prof. Jerzy Lewitowicz.
Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. Inspektor Sił Powietrznych w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych gen. bryg. pil. Jacek Pszczoła, Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. dr inż. pil. Tadeusz Mikutel, Dyrektor Instytutu Lotnictwa dr inż. Paweł Stężycki oraz emerytowani generałowie: gen. bryg. w st. spocz. pil. Roman Harmoza (prezes Warszawsko-Mazowieckiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP), gen. broni w st. spocz. pil. dr hab. Jerzy Gotowała oraz gen. broni w st. spocz. pil. Lech Majewski.

Konferencja składała się z trzech sesji, które poświęcone były:

  • historii polskiego lotnictwa – sesji przewodniczył gen. broni w st. spocz. pil. Lech Majewski;
  • rozwoju przemysłu lotniczego w Polsce od przeszłości do przyszłości – sesji przewodniczył gen. bryg. w st. spocz. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz;
  • współczesność i przyszłość polskiego lotnictwa – sesji przewodniczył gen. broni w st. spocz. pil. prof. dr hab. Jerzy Gotowała.

Pracownicy z ITWL wygłosili następujące referaty:

  • „Samoloty, którym nie dano szansy błyszczeć na polskim niebie” – autorzy: Jerzy Lewitowicz, Andrzej Szelmanowski, Andrzej Pazur;
  • „System awaryjnego opuszczania samolotów bojowych” – autorzy: Grzegorz Kowaleczko, Andrzej Żyluk.

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl