Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Budować i chronić

Z-ca Dyrektora Biura Współpracy Obronnej w Ambasadzie USA spotkał się z Z-cą Dyrektora ITWL ds. Rozwoju i Wdrożeń dr. inż. J. Sulkowskim. Spotkanie dotyczyło możliwości współpracy w ramach R&D i odbyło się 8 marca 2019 r. w Instytucie.


W skład delegacji USA, oprócz płk. Marka Brykowytcha, weszli także przedstawiciele Północnoeuropejskiego Międzynarodowego Centrum Technologicznego (ITC - NE), natomiast ITWL reprezentowali m.in. specjaliści z Zakładu Samolotów i Śmigłowców, Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych, Informatycznego Wsparcia Logistyki oraz Systemów Szkoleniowych.
W czasie rozmów zdefiniowano obszary potencjalnej współpracy, a kończącemu spotkanie uściskowi dłoni towarzyszyła wymiana uprzejmości i zobowiązanie do zacieśnienia kontaktów pomiędzy Centrum a ITWL.

Goście złożyli swoje wpisy w pamiątkowej księdze ITWL i odwiedzili ekspozycję, na której eksponowane są przedmioty z ponad 65 lat historii instytutu.

Po wizycie, Dyrektor Sulkowski otrzymał od Dyrektora ITC-NE Marka M. Meekera list z podziękowaniem, w którym M. Meeker podkreślał szerokie możliwości nawiązania współpracy pomiędzy obiema instytucjami w niedalekiej przyszłości. List opatrzony był pamiątkowym medalem ITC-NE z mottem centrum "Aedificare et Defendare" (tł. Budować i chronić).


fot. - D62

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl