Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Święto Wojska Polskiego w ITWL

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyły się obchody Święta Wojska Polskiego, ustanowionego w rocznicę "Cudu nad Wisłą". To 99 lat temu na przedpolach Warszawy rozegrała się decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej, uznawana za 18. przełomową bitwę w historii świata. Zwycięstwo zadecydowało o zachowaniu przez Polskę niepodległości i uratowaniu Europy przed bolszewizmem.

 

Obchody odbyły się na placu apelowym Instytutu, gdzie dyrektor dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL oficjalnie powitał pracowników oraz zaproszonych gości przypominając historię, tej szczególnej dla Polski rocznicy.

W dalszej części obchodów, Dyrektor Instytutu prof. nadzw. Mirosław Kowalski wręczył oficerom pracującym w Instytucie listy gratulacyjne od Ministra Obrony Narodowej - Mariusza Błaszczaka.

Następnie wraz z Przewodniczącym Rady Naukowej ITWL prof. dr. hab. inż. Wojciechem Wawrzyńskim – Prorektorem Politechniki Warszawskiej, wręczył żołnierzom i pracownikom ITWL złote, srebrne i brązowe medale "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny" nadane decyzją z 7 sierpnia 2019 r. przez Ministra Obrony Narodowej za długoletnią, wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim.

W kolejnej części uroczystości Dyrektor Instytutu i Przewodniczący Rady Naukowej wręczyli dyplomy doktorskie i habilitacyjne, za nadane od 10 października 2018 r. przez Radę Naukową ITWL stopnie naukowe doktora habilitowanego:

- dr.inż. Włodzimierzowi Balickiemu z Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytut Lotnictwa;
- dr.inż. Andrzejowi Gęburze z ITWL;
- dr.inż. Andrzejowi Komorkowi z LAW;
- dr.inż Pawłowi Gołdzie z ITWL;

oraz stopień naukowy doktora:

- mgr.inż. Piotrowi Woźnemu z WZL Nr 2;
- mgr.inż. Tomaszowi Merdzie z WITU;
- mgr.inż. Grzegorzowi Jastrzębskiemu z ITWL;
- mgr.inż. Jackowi Żakowi z 15.RPW;

Ponadto mgr inż. Grzegorz Jastrzębski odebrał Wyróżnienie za rozprawę doktorską pt. "Metoda oceny właściwości przepływowych układu sterowniczo - napędowego wyrzutni startowej.

Po oficjalnej części uroczystości, goście i pracownicy Instytutu spotkali się
podczas plenerowego przyjęcia zorganizowanego na terenie ITWL.


Tekst: M.W.
Zdjęcia: J.S.

 Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl