Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Współpraca z WSK PZL-Świdnik

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych nawiązał współpracę z Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A.

W ramach wspólnych działań, firmy realizują projekt związany z uruchomieniem linii testowej rur kształtowanych.

Zakres prac wykonywanych przez specjalistów z Zakładu Zdatności do Lotu Statków Powietrznych ITWL obejmuje kompleksowe opracowanie procedur pomiarowych, jak również przeszkolenie pracowników WSK PZL-Świdnik S.A. w zakresie metody prądów wirowych (ET - Electromagnetic Testing) oraz nadzór nad procesem badań nieniszczących NDT (Non Destrucvtie Testing) w metodzie ET do momentu zdobycia niezbędnego doświadczenia przez pracowników ze Świdnika.

Połączenie wiedzy i doświadczenia pracowników Instytutu z zakresu badań oraz technologii WSK PZL-Świdnik daje gwarancję uzyskania produktu końcowego, który spełnia najwyższe wymagania jakościowe będące nieodłączną cechą lotnictwa.

Realizowany wspólnie projekt jest nie tylko potwierdzeniem dotychczasowej wzajemnej współpracy, ale także silnym fundamentem stwarzający nowe możliwości dla kooperacji obu podmiotów.

Wsparcie Sił Zbrojnych RP w nadzorowanej eksploatacji wojskowych statków powietrznych jest jednym z najważniejszych obszarów działalności ITWL. Instytut przygotowuje rozwiązania normujące tę eksploatację, wykorzystując zdobyte doświadczenie i wyniki prowadzonych badań naukowych.

Na zakres realizowanych prac składają się m.in.:

  • wszechstronna ocena stanu technicznego statków powietrznych;
  • badania nieniszczące struktury obiektów technicznych;
  • analizy numeryczne i symulacje systemów technicznych;
  • pomiary i monitorowanie obciążeń statków powietrznych;
  • badania materiałowe (metali i ich stopów, wyrobów gumowych, polimerów i połączeń klejowych) elementów konstrukcji lotniczych;
  • projektowanie i rozwój systemów do monitorowania stanu technicznego konstrukcji lotniczych (Structural Health Monitoring - SHM);
  • realizacja programów zarządzania integralnością konstrukcji ASIP;
  • wspieranie implementacji europejskich zharmonizowanych wymagań określających zdatność do lotu wojskowych statków powietrznych.

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl