Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Współpraca z Politechniką Białostocką

W ramach współpracy naukowo-dydaktycznej i badawczej z Politechniką Białostocką (PB), w Zakładzie Lotniskowym Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL) przeprowadzono staż naukowy,

którego celem była wymiana wiedzy i doświadczenia w zakresie metod pomiarowych stosowanych do oceny makrotekstury i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych i drogowych. Realizacja stażu miała miejsce w marcu i kwietniu 2021r.

W przedsięwzięciu wzięła udział dr inż. Marta Wasilewska sprawująca stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo - dydaktycznych Katedry Budownictwa i Inżynierii Drogowej na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej. Opiekunem stażu z ramienia instytutu był natomiast ppłk dr inż. Mariusz Wesołowski - Kierownik Zakładu Lotniskowego ITWL.

W ramach wzajemnej współpracy doszło do wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie metod pomiarowych stosowanych do oceny makrotekstury i właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni lotniskowych i drogowych. ITWL zaprezentował ponadto nowoczesne rozwiązania stosowane w dziedzinie technologii budowy nawierzchni lotniskowych oraz metody obliczeniowe i badawcze wykorzystywane w diagnostyce stanu konstrukcji tychże nawierzchni.

Istotny element stażu stanowiła ocena właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni dróg kołowania na lotnisku Warszawa-Modlin w oparciu o pomiar współczynnika tarcia oraz makrotekstury. Do pomiaru współczynnika tarcia wykorzystano urządzenie ASFT T-10 (ITWL) oraz stacjonarne urządzenie DFT (PB), natomiast makroteksturę oceniano z wykorzystaniem ELATexture (ITWL) oraz CMT (PB). Przeprowadzone badania miały na celu porównanie metod pomiarowych oraz jakości uzyskiwanych wyników. Przedmiotem badań były trzy różne nawierzchnie lotniskowe
o zróżnicowanych właściwościach przeciwpoślizgowych. Uzyskane wyniki posłużą jako cenne źródło wiedzy zarówno dla ITWL, jak i Politechniki Białostockiej.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl