Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Technologie kwantowe w ITWL

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych 15 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt pt. „Zastosowanie technologii kwantowych w zarządzaniu ruchem lotniczym SZ RP” (QATM), współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu nr 1/SZAFIR/2020 na wykonanie i finansowanie projektów realizowanych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie konsorcjum, którzy będą wykonywać projekt: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (lider), reprezentowany przez Zastępcę Dyrektora ITWL ds. Naukowych prof. dr. hab. inż. Andrzeja Żyluka, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, reprezentowany przez Zastępcę Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS dr. hab. inż. Krzysztofa Kurowskiego oraz firma EXENCE SA, reprezentowana przez Wiceprezesa Arkadiusza Mrugałę.

Celem projektu jest uzyskanie przewagi kwantowej w postaci pozyskiwanych rozwiązań w czasie rzeczywistym opartych o algorytmizacje i rozwiązanie problemu zarządzania obiektami, które znajdują się w przestrzeni powietrznej. Założeniem projektu jest wykorzystanie technologii kwantowych w celu dostarczenia zoptymalizowanych i aktualizowanych w czasie rzeczywistym planów oraz harmonogramów dla złożonych zadań zarządzania obiektami znajdującymi się w przestrzeni powietrznej.

W trakcie spotkania powołany został Komitet Sterujący, którego przewodniczącym został Zastępca Dyrektora ITWL ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk.

Projekt realizowany będzie w Zakładzie Informatycznego Wsparcia Logistyki ITWL, a jego pracami będzie kierował płk dr hab. inż. Mariusz Zieja, prof. ITWL.

tekst: M.Wąsiewicz - ITWL

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl