Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

NeoX-2 pozytywnie zweryfikowany

System BSP klasy mini o kryptonimie Wizjer, który rozwijany jest w Zakładzie Kompozytowych Konstrukcji Lotniczych ITWL w ramach odpowiedzi na Program Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP, przeszedł pozytywne sprawdzenia weryfikacyjne. Testy przeprowadzono na terenie 21. CPL Nadarzyce, na lotnisku w Sochaczewie oraz na poligonie w Wojskowym Instytucie Techniki Uzbrojenia. Podczas weryfikacji systemu obecni byli przedstawiciele Inspektoratu Uzbrojenia, PGZ S.A. i gestorów.

Przedmiotem sprawdzeń weryfikacyjnych był Bezzałogowy Statek Powietrzny NeoX-2 (DUCH), który jest bezzałogową platformą powietrzną w układzie latającego skrzydła z napędem elektrycznym i śmigłem pchającym. W porównaniu z pierwszą wersją NeoX, wersja "2" została zaprojektowana od nowa pod kątem polepszenia aerodynamiki, co zwiększyło długotrwałości lotu i znaczne ograniczyło poziom emisji akustycznej. Konstrukcja bazuje na lekkiej platformie z wykorzystaniem kompozytów węglowo-epoksydowych. Masa całego systemu w wersji przenośnej (przenoszonej w plecakach) nie przekracza 50 kg (masa startowa samej platformy powietrznej wynosi 13 kg). Prędkość lotu wynosi od 65 km/h do 140 km/h, wysokość operacyjna od 100 do 1000 metrów, a maksymalny pułap lotu to 4000 m. Zasięg operacyjny kształtuje się na maksymalnym poziomie 35 km, a czas lotu powyżej 3 godzin.

Czas przygotowania systemu do lotu wynosi do 15 minut.

SBSP Wizjer służyć ma do prowadzenia rozpoznania obrazowego pozwalającego na: bieżące korekty i ocenę skutków użycia broni, wykrywanie przemieszczania sił przeciwnika, oceny wybranego terenu oraz wysokorozdzielczego obrazowania obiektów w świetle widzialnym i termowizji, a także określenie współrzędnych celów czy rozpoznanie zmian jakie zaszły w zadanym obszarze. Za prowadzenie obserwacji odpowiada optoelektroniczna głowica dwusensorowa z sensorem światła dziennego i sensorem termowizyjnym.

Zdjęcia w galerii przedstawiają testy sprawdzające systemu bazowego, część Zespołu pracującego nad rozwiązaniem oraz model NeoX-2 z tragów MSPO.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl