Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Uroczyste posiedzenie RN

W Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie Rady Naukowej ITWL w kadencji 2018 – 2021. Sesja miała miejsce 21 grudnia 2021r.

W czasie posiedzenia Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL, w towarzystwie Przewodniczącego RN prof. Wojciecha Wawrzyńskiego, wręczył gen. bryg. w st. spocz. prof. Jerzemu Lewitowiczowi akt nadania tytułu Honorowego Członka Rady Naukowej ITWL.

Ponadto, na wniosek Komisji Doktorskiej, Rada Naukowa nadała Pani mgr inż. nawig. Justynie Skrzyńskiej-Rękawek stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”.
Sekretarz Rady Naukowej dr inż. Grzegorz Kowalczyk, prof. ITWL przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w kadencji 2018-2021. Główne tezy sprawozdania brzmiały następująco:

 • Rada Naukowa ITWL została powołana zgodnie z aktualnymi przepisami ustawowymi, 50% składu RN wybrali pracownicy w wyborach bezpośrednich natomiast 50% składu powołał Minister Obrony Narodowej (m.in. uwzględniając propozycje Dyrektora Instytutu).
 • Posiedzenie inauguracyjne Rady Naukowej ITWL kadencji 2018-2021 odbyło się 03.01.2018 roku. Podczas pierwszego posiedzenia dokonano wyboru Przewodniczącego RN, którym został prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński. Na wniosek wybranego Przewodniczącego, Zastępcą Przewodniczącego RN został wybrany prof. dr hab. inż. Józef Żurek. Zgodnie z regulaminem pracy Rady, na Sekretarza Rady Naukowej powołano dr. inż. Grzegorza Kowalczyka – Kierownika Sekretariatu Naukowego.
 • W czasie swojej kadencji RN zebrała się na 31 posiedzeniach (w tym 8 zdalnych), podejmując 563 uchwały.
 • Rada podejmowała uchwały i opinie w sprawach zgodnych z ustawowymi zadaniami.R
 • ada zapoznawała się z sytuacją merytoryczną, ekonomiczną i organizacyjną Instytutu przedstawianą przez Dyrektora Instytutu, Zastępców Dyrektora Instytutu, lub wyznaczone osoby odpowiedzialne za przedstawiane RN zagadnienia.
 • Rada realizowała uprawnienia Instytutu do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz tytułu profesora:
  • przeprowadziła 6 postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał tytuły naukowe profesora czterem osobom;
  • przeprowadziła 15 postępowań habilitacyjnych zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych;
  • komisje powołane przez Radę Naukową przeprowadziły 26 publicznych obron prac doktorskich zakończonych nadaniem stopnia naukowego doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie „inżynieria mechaniczna”.


Wystąpienia podsumowujące działalność RN oraz podziękowania za wkład pracy w realizację zadań Rady Naukowej wygłosili:

 • Zastępca Przewodniczącego RN prof. Józef Żurek;
 • Przewodniczący RN prof. Wojciech Wawrzyński;
 • Dyrektor Instytutu Mirosław Kowalski.


W ostatniej części posiedzenia dyrektor instytutu dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL w towarzystwie Przewodniczącego RN prof. dr. hab. inż. Wojciecha Wawrzyńskiego wręczył członkom RN oraz osobom współpracującym z radą, listy z podziękowaniem za zaangażowanie i trud włożony w działalność Rady Naukowej ITWL.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl