Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Inauguracyjne posiedzenie RN ITWL

W instytucie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Naukowej. Rada wybrana została na kadencję 2022-2025, a w jej skład weszło 40 członków, w tym 20 wybranych przez pracowników ITWL oraz 20 powołanych spoza instytutu przez Ministra Obrony Narodowej. Posiedzenie odbyło się 26.01.2022 r.

Posiedzenie otworzył Dyrektor ITWL dr hab. inż. Mirosław Kowalski, prof. ITWL. Zebranym przedstawiono wyniki wyborów oraz decyzję Ministra ON powołującą Członków RN ITWL. Nowo wybranym Członkom RN Dyrektor wręczył akty powołania, przekazując życzenia owocnej pracy dla dobra nauki i instytutu.

Następnie Dyrektor poprowadził wybory na Przewodniczącego RN. Jedyny kandydat na tę funkcję prof. dr hab. inż. Wojciech Wawrzyński z Politechniki Warszawskiej, uzyskał w głosowaniu tajnym 40 (100%) głosów pozytywnych.

Po głosowaniu, przewodnictwo obrad przejął nowo wybrany Przewodniczący. Podziękował za tak jednoznaczny wybór i zobowiązał się, że nie zawiedzie oczekiwań zarówno Członków Rady jak i Dyrekcji Instytutu.

Przewodniczący RN zaproponował wybór płk. dr. hab. inż. Mariusza Ziei, prof. ITWL na Zastępcę Przewodniczącego RN. Nowy zastępca został wybrany na tę funkcję zdecydowaną większością głosów.

Zgodnie z regulaminem pracy RN, Przewodniczący powołał Kierownika Sekretariatu Naukowego dr. inż. Grzegorza Kowalczyka, prof. ITWL na funkcję Sekretarza Rady Naukowej.

Następnie przystąpiono do realizacji dalszej części programu posiedzenia. Zastępca Dyrektora ds. Naukowych prof. dr hab. inż. Andrzej Żyluk zapoznał Członków RN z planem zadaniowo – finansowym oraz planem finansowym instytutu na rok 2022. Z przedstawionego planu wynika, że rok 2022 będzie rokiem trudnym, ale z pozytywnymi perspektywami i planowanym dobrym wynikiem finansowym. Zgodnie z ustawą o instytutach badawczych, Rada Naukowa wydała pozytywną opinię o planie finansowym.

Rada Naukowa wydała podczas posiedzenia pozytywną opinię dorobku naukowego dr. inż. Janusza Błaszczyka w związku z wnioskiem o wyznaczenie go na stanowisko Głównego Specjalisty Badawczo-Technicznego z powierzeniem funkcji Kierownika Zakładu N-B.

fot. P.Tarasiewicz

 

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl