Aktualności

Najświeższe informacje, wydarzenia, aktualności ze świata ITWL

Kolejny krok w stronę wodoru!

Dyrektor ITWL oraz przedstawiciele 36 polskich instytucji i uczelni podpisali umowę o powołaniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej (MDW), której liderem będzie PKN Orlen. Uroczystość odbyła się w Płocku, 8 kwietnia 2022r.

Oprócz Dyrektora ITWL - dr. hab. inż. Mirosława Kowalskiego, prof. ITWL, wśród sygnatariuszy umów o powołaniu MDW, znaleźli się m.in. przedstawiciele Politechniki Warszawskiej i Politechniki Łódzkiej, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, PERN i Centralnego Portu Komunikacyjnego (lista wszystkich podmiotów tworzących MDW pod artykułem).

Współpraca w ramach MDW ma objąć zarówno produkcję, jak i magazynowanie oraz wykorzystanie zero - i niskoemisyjnego wodoru m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

Obecny na uroczystości Wiceminister klimatu i środowiska - Ireneusz Zyska w swoim wystąpieniu powiedział:

„Chcemy wspierać rozwój tego sektora. Przygotowujemy w tej chwili w Ministerstwie Klimatu i Środowiska duży pakiet legislacyjny, który dumnie nazwaliśmy "Konstytucją dla wodoru". To kilka ustaw i rozporządzeń wykonawczych, gdzie zaproponujemy system pomocy publicznej, wsparcia do produkcji wodoru nisko i zeroemisyjnego, również z odnawialnych źródeł energii”.

Natomiast Członek zarządu PKN Orlen ds. operacyjnych Józef Węgrecki zapowiedział, że „MDW będzie działała w formule otwartej. Wszyscy, którzy widzą przyszłość w wodorze, są mile widziani. Jeżeli ktoś widzi się w naszych szeregach, to będzie ustanowiona struktura, która pozwoli na przystąpienie”.

MDW, jak zapowiedziano podczas prezentacji jej celów, będzie miejscem rozwoju i następnie wdrażania nowych technologii wodorowych, a także kształcenia przyszłej kadry dla tego sektora gospodarki. W planach jest m.in. powołanie, adresowanej do studentów, Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii.


Fot.: Polska Agencja Prasowa, PetroNews Agnieszka Stachurska

-----------------

Mazowiecką Dolinę Wodorową tworzą:

PKN ORLEN S.A., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, TOYOTA Motor Poland Company Limited Spółka z o.o., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., ALSTOM KONSTAL S.A., SIEMENS ENERGY Sp. z o.o., Solaris Bus & Coach sp. z o.o., Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o., Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., UNIQATE Sp. z o. o., Stomil Bydgoszcz S.A., „NanoSpaceLab” Sp. z o.o., Instytut Informatyki i Optoelektroniki, Politechnika Łódzka, Krajowa Spółka Cukrowa S.A, OMIS S.A., Microsoft Sp. z o.o. AC Spółka Akcyjna, Centrum Łukasiewicz, Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o., Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Fundacja KEZO, Bank Gospodarstwa Krajowego, PERN S.A, Instytut Badań Edukacyjnych, HORUS-ENERGIA Spółka z o.o., Soltec Sp. z o.o. Sp.k.

Kontakt

ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96

Dane firmy

NIP 525-000-72-82

REGON 010401369

KRS 0000164795

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Prawa autorskie © 2019. INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH.
Za zawartość/treść serwisu odpowiada Rzecznik ITWL
Projekt i realizacja: Michał Parucki 
Kontakt z administratorem

Logo ITWL 120x120

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa
poczta@itwl.pl